vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Natuurbeschermingswet

De natuurbeschermingswet (1998) dient om gebieden in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn te beschermen. Alleen binnen die gebieden is de wet van toepassing. Op de website van EZ staan de beschermde gebieden die zijn opgenomen in de gebiedendatabase.


Interessant? Delen!