vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Certificering

Certificering houdt in het algemeen in dat een onafhankelijke derde - de certificatie-instelling - een kwaliteitsoordeel geeft. Dat kan zijn over een product, maar ook over een productieproces. Certificering in de bos- en houtsector is waarschijnlijk het meest bekend van duurzaam bosbeheer en het bijbehorende gecertificeerde hout. Naast certificeringsystemen hiervoor, zijn er voor de Nederlandse bos- en houtsector nog talloze andere producten en processen die gecertificeerd kunnen worden. Er zijn productcertificaten voor rondhoutpalen, waterbouwhout en heipalen. Er zijn procescertificaten voor de bedrijfsvoering van het bosbezit en voor de bedrijfsvoering van houtoogst, houthandel en houtverwerkende industrie. Voor de bosbouwaannemer bestaat een erkenningsregeling

Certificering: duurzaam bosbeheer

Verhitte discussies over tropisch hout liggen aan de basis van wereldwijde initiatieven om te zorgen dat bosbeheer verbetert. Ontbossing wordt vaak toegewijd aan de houtvraag in het Westen. Dat er heel veel andere oorzaken van de ontbossing zijn wordt vaak vergeten. Slechts 8% van al het gekapte tropisch hout wordt geëxporteerd. Van al het geëxporteerde hout neemt Nederland maar 4% af! Dat is dus slechts 0,32% van het totaal aan tropisch hout dat jaarlijks gekapt wordt.  Maar hoe klein het aandeel van de houtexport ook is, de mensen in die landen hebben de opbrengsten hard nodig. Om de armoede te bestrijden en…… om nieuwe bossen te kunnen planten.

Om te bevorderen dat het hout meer en meer komt uit bossen waar gezorgd wordt voor herplant zijn wereldwijd meerdere certificeringregelingen ontwikkeld voor duurzaam bosbeheer. Certificering van duurzaam bosbeheer en het labelen van bosproducten vullen elkaar aan. Bij boscertificering gaat het om de bevestiging dat het bos beheerd wordt volgens principes van duurzaamheid op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Gecertificeerde bosproducten dragen labels die op een navolgbare wijze aantonen dat zij afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos. Met certificering van bosproducten wordt dus de (inter)nationale handel gekoppeld aan het duurzame beheer van de bossen. Gebruikers worden aangespoord enkel producten te kopen van hout uit duurzaam beheerd bos. Het meest bekende certificeringsnitiatief is van de FSC Forest Stewardship Council. Het initiatief hiervoor werd in 1993 genomen door de milieubeweging. Daarnaast bestaat PEFC Program for the Endorsement of Forest Certification. Samen certificeren PEFC en FSC circa 10% van het wereldareaal aan bos.

LET OP: Duurzaam bosbeheer levert geen duurzaam hout.

Hoe duurzaam het bosbeheer ook moge zijn, het betekent niet dat het hout daarmee van een duurzame kwaliteit is. Het begrip duurzaam zegt alleen iets over de ecologische kwaliteit van het bosbeheer en niets over de houtkwaliteit. Ook vuren en grenen hout kunnen dus afkomstig zijn uit gecertificeerd duurzaam beheerd bos. Dat deze houtsoorten van zichzelf niet duurzaam zijn is algemeen bekend. Pas na een verduurzamende behandeling kunnen ze ook langdurig buiten worden gebruikt. Duurzaam bosbeheer plus verduurzaming is daar de echte invulling voor duurzaam houtgebruik.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.