vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Rentmeester

Rentmeester is een eeuwenoud beroep. In vroeger tijden was de rentmeester in dienst van een grootgrondbezitter. Hij richtte zich met name op beheer. Daartoe behoorden het innen van de pacht, de verkoop van hout, de opbrengst van de jacht en de aan- en verkoop van onroerende zaken. Tegenwoordig hebben rentmeesters een iets andere rol en houden zij zich bezig met het beheer van grond en/of gebouwen, taxatie, advisering bij aan- en verkoop, (erf)pacht, planschade, onteigening en juridische advisering.

Rentmeesters zijn werkzaam voor de overheid, zoals het Rijk en de provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook voor natuurorganisaties, denk hierbij aan Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. Anderen hebben een eenmanszaak of zijn in dienst van adviesbureaus, vermogensbeheerders of de grotere rentmeesterkantoren.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.