vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Techniek & Brandstof

Houtoogst wordt tegenwoordig voor een groot deel machinaal gedaan. Er vinden steeds weer allerlei innovaties plaats voor deze machines om zowel de oogst efficiënter te laten verlopen, als het de machinist comfortabeler te maken.

Brandstof is een belangrijk onderdeel van de gemechaniseerde bosbouw, alle machines rijden er tenslotte op. Brandstof is een grote bron van CO2 uitstoot. Bovendien heeft brandstof, vanwege de hoge prijzen, een grote invloed op de houtprijzen. Daarom is brandstof een relevant onderdeel van de bosbouwsector. Omdat de AVIH maatschappelijk verantwoord handelen hoog in het vaandel heeft staan, zijn we constant op zoek naar mogelijkheden om minder brandstof te verbruiken zodat zowel de CO2 uitstoot omlaag gaat, als kosten bespaard worden.

Wat doet de AVIH?

De AVIH volgt innovaties en ontwikkelingen op het gebied van machines en brandstof en organiseert voor haar leden, waar nodig, extra onderzoek voor de Nederlandse situatie of  wanneer het wijzigingen in regelingen betreft, behartigt de AVIH de gezamenlijke belangen van de sector.
Innovaties

Control Tire Inflation

Bij dit systeem gaat het om het centraal bedienen van de luchtdruk in de banden van een voertuig, zodat de prestatie geoptimaliseerd kan worden afhankelijk van de ondergrond.  Zo heeft het verlagen van de luchtdruk in een band tot gevolg dat er meer contact is tussen de band en de grond waardoor het rijden op zachtere gronden makkelijker wordt en minder schade aanricht. Doordat de chauffeur  kan beslissen over de luchtdruk in de banden, kan de prestatie van machines verbeterd worden, de prestatie wordt vooral verbeterd als er veel sprake is van  “off road” transport, zoals bijvoorbeeld in grootschalige bosbouw. De AVIH heeft aangezet tot een onderzoek voor de Nederlandse situatie en de resultaten hiervan zijn gepresenteerd op de ledenbijeenkomst.  Bij de downloads kunt u hier meer informatie over vinden. 

GPS

Toen GPS wat serieuzere vormen aannam, heeft de AVIH voor haar leden een bijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden van GPS in de bosbouw. Hier hebben een leverancier en dealer laten zien hoe GPS in de bosbouw werkt en wat de specifieke mogelijkheden waren. Bovendien kon via de AVIH gebruik gemaakt worden van een collectieve korting, bij aanschaf van een GPS.

Zuinig Rijden

In de landbouw heeft men aangetoond dat CO2 uitstoot beperkt en brandstof bespaard kan worden door het Nieuwe Rijden toe te passen. Ook voor de bosbouw liggen er mogelijkheden om door het nieuwe rijden een extra bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. De AVIH onderzoekt de mogelijkheden tot het opzetten van een cursus voor aannemers in de bosbouwsector.

Harvesterhead

Train jezelf op een houtoogstmachine

Tegenwoordig worden steeds meer oogstprojecten machinaal uitgevoerd met de inzet van harvesters: houtoogstmachines die de boom vellen, onttakken en de stam computergestuurd afkorten in een optimale sortimentssamenstelling. 
Het echt effectief werken met een oogstmachine en goed gebruik maken van alle computermogelijkheden aan boord vereist veel ervaring en inzicht. Om beginnende harvestermachinisten bewust te maken van alle mogelijkheden – en bij de routiniers de ervaring nog eens te toetsen aan de theorie – is een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld: Harvesthead.

Het is in heel Europa gebleken dat veel mogelijkheden nog niet worden benut. De boordcomputer biedt ook de mogelijkheid om het houttransport vanuit het bos naar de verwerkende industrie beter te organiseren. GPS is daarbij het sleutelwoord. Verbeteringen in de logistiek – maar ook tijdige, automatische signalering van onderhoudsbehoefte- kunnen kostenbesparend werken en zijn daarmee van invloed op de concurrentiekracht.

Als resultaat van een Europees project, waarin wetenschappers, opleiders, machinisten, zagerijen en machineleveranciers samenwerken is deze trainingsmethode ontwikkeld. Deze module is in verschillende Europese landen uitgetest.

Behalve voor aanstaande machinisten is de cursus ook de moeite waard voor andere sectorgenoten (ook in beleid en onderzoek), omdat het een goed beeld geeft van de potenties die de harvestertechnologie heeft om de concurrentiekracht te verbeteren.

De trainingsmethode is in het Engels en bevat steeds, na de informatie, een aantal meerkeuze vragen (en een score voor de juiste antwoorden).

De opbouw:

 1. Introductie houtoogst en leveringsketen van bos naar industrie.
 2. Meten en kalibreren.
 3. Optimaliseren.
 4. Gegevens en gegevensoverdracht.
 5. Gebruik van de software.

 

innovawoodportal.jpg

 

Module 1: Introductie

 • Beschrijving van de huidige stand van zaken van houtoogst
 • Gegevensvoorziening en –gebruik in de houtketen


TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">

 

 

Module 2: Meten en kalibreren

calibration.jpg

 • Houtmeten en kalibreren verzekert nauwkeurigheid
 • Meten – machinemeting vermindert de noodzaak om hetzelfde hout vaker te meten
 • Kalibreren- verzekert de meetnauwkeurigheid en garandeert accurate productiegegevens
 • Controles- regelmatige controle om de nauwkeurigheid te handhaven
 • Registratie - snel beschikbare – en makkelijk leesbare informatie wordt continue geproduceerd.


Module 3: Optimaliseren

optimalisatie.gif

 • Optimalisering van de productie levert een bijdrage aan de winstgevendheid
 • In waarde – omdat het best mogelijke gebruik van de stam wordt gemaakt (die de meeste winst oplevert)
 • In arbeidsomstandigheden– omdat de werkomgeving minder ‘stressy’ wordt
 • In productiviteit – omdat een betere planning en een efficiënter gebruik van de machine mogelijk is
 • Met minder afval – omdat een betere ‘uitponding’ van elke stam mogelijk is.


Module 4: Gegevensoverdracht naar mobiele netwerken

gegevensoverdracht.jpg

 • Om de logistiek in de houtketen te verbeteren is het nodig om opstandgegevens, bestellinggegevens en productiegegevens op een continue basis uit te wisselen
 • In deze module leer je hoe de gegevens van de klant via de houthandel naar de harvestermachinist, de uitrijder en de transporteur en de verwerkende industrie kunnen worden verzonden.


Module 5: Gebruik van de software

Deze module geeft een introductie in de verschillende soorten software op de harvester. Omdat Timberjack een projectpartner was, zijn de voorbeelden daarvan afkomstig. Andere harvestermerken kennen soortgelijke opties.

 • Gebruik van GIS en GPS programma’s
 • Gebruik van GPS op de harvester
 • Overzicht van de Timbermatic 300
 • Gebruik van interface en bedieningstoetsen
 • Gebruik van het SILVIA administratieprogramma
 • Werk- en onderhoudsplanning 

 

display.gif

Stuur even een mailtje naar office@innovawood.com om een gebruikersnaam en password te vragen en je kunt beginnen. Veel succes!

Downloads, Brochures & Rapporten

Control Tire Inflation – Documenten:

GPS:

Boekje met tips voor Forwarder Machinisten:

 

Terug naar dossiers


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.