2 april 2012

Houtproducten tellen ook mee bij CO2 vastlegging
Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in Durban december 2011, heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel geschreven voor rekenregels en actieplannen omtrent het vastleggen van broeikasgassen en de relatie met activiteiten veroorzaakt door verandering in landgebruik. In dit voorstel worden bos en houtproducten gezien als belangrijke CO2 vastleggers. In het voorstel staat dat het hervormen van bos voorkomen dient te worden, en dat bossen zoveel hout als verantwoord mogelijk zouden moeten produceren om zoveel mogelijk CO2 vast te leggen. De Europese houtsector omarmt dit rapport. Het voorstel moet nu goedgekeurd worden door het Europese Parlement.

>>> persbericht van de Europese houtbranche, CEI-BOIS
>>> klik hier voor het gehele rapport van de Europese Commissie
>>> kort filmpje over oplossing CO2 vastlegging


Nog geen Europees besluit over certificering duurzame biomassa

Er is een Europese wettelijke regeling voor duurzame brandstof (vloeibare transport) maar niet voor vaste biomassa zoals hout. De Europese Commissie heeft begin 2011 een publieke consultatie gedaan naar de opvattingen hierover. Ook de AVIH maakte gebruik van de gelegenheid om zijn opvatting aan te geven. De bedoeling was om voor 1 januari bekend te maken of er een wettelijke regeling zou moeten komen en wat die zou moeten inhouden. Dat is niet gelukt. Intussen accepteert de Nederlandse overheid meerdere certificeringsystemen bij toekenning van de SDE subsidie.

>>> overzicht van geaccepteerde certificaten
>>> meer info

Biomassa ook voor chemische industrie van belang!

Dat biomassa van groot belang is voor de levering van duurzame energie is intussen wel bekend. Tot nog toe minder in het oog springend is de belangstelling van de chemische industrie. Maar dat wordt snel anders. Het meer biobased maken van de economie zal ook voor de Nederlandse bosbouw van belang zijn.

>>> meer info


AVIH betrokken bij Green Deals

De nieuwe manier om een gezamenlijke agenda te krijgen voor overheid en bedrijven is een Green Deal: de overheid ondersteunt (niet financieel) het bedrijfsleven bij een duurzaam, economisch rendabel, toekomstgericht plan. De AVIH is direct en indirect betrokken bij de voorbereiding van een aantal Green Deals die betrekking hebben op een productiever Nederlands bos. De keten van beter plantsoen tot en met het mobiliseren van meer hout is het natuurlijke interessegebied van de ondernemingen die bij de AVIH zijn aangesloten.

>>> meer info


Europees motorzaagcertificaat steeds dichterbij realisering

EFESC, de Europese commissie voor vakmanschap in bos en natuur (www.efesc.eu), is druk bezig met het implementeren van de Europese Motorzaag Standaard. Het certificaat zal moeten gaan bijdragen aan het bevorderen van uniformiteit en transparantie in eisen die worden gesteld aan professionele gebruikers van motorzagen, vooral om mobiliteit van zaagspecialisten op de internationale markt te vergroten. De certificaathouder bewijst namelijk met dit certificaat dat hij veilig en efficiënt met een motorzaag kan omgaan. Certificeren wordt niet verplicht voor bosbouwaannemers. De standaard –die nu klaar is - is tot stand gekomen door 8 partijen uit diverse landen, waaronder het European Network of Forest Entrepreneurs namens de bosbouwaannemers, IPC- Groene Ruimte uit Nederland en KWF uit Duitsland. Het zal nog even duren voor het eerste certificaat uitgedeeld kan worden: op nationaal niveau moeten instanties nu aan de slag om het certificeringproces volgens strenge voorwaarden te implementeren.

>>> persbericht EFESC
>>> meer informatie over het certificaat: www.europeanchainsaw.eu.nl


Stijgende brandstofkosten verhogen ook druk op rondhoutsector

De brandstofprijzen van 2012 zijn ten opzichte van 2011 nu al aanzienlijk gestegen. In één jaar tijd is de literprijs voor dieselolie gestegen met 17 cent per liter. Ten opzichte van 1 januari 2011 is de prijs van gewone diesel gestegen met 17 cent naar €1,51 per liter en van rode diesel met ook met 17 cent per liter naar €1,02 per liter dat terwijl het jaar 2012 nog niet halverwege is.

>>> meer info


Algemene Vereniging Inlands Hout | AVIH
Postbus 186, 3990 DD Houten
Indien deze nieuwsbrief niet goed leesbaar is, klik dan hier. Verwijder mij van uw mailinglist, klik dan hier.
AVIHinfo@avih.nlwww.avih.nlT 030 - 693 00 40