15 mei 2012

Bosbouwkundige biomassa is géén afval

Door een vertaalfout van de Europese tekst naar de Nederlandse tekst, bestond er de afgelopen jaren een discussie inzake afval/niet afval rond biomassa van materiaal afkomstig uit de bosbouw. Op 5 april jl. is dat gerectificeerd. Dit betekent dat nu alle verse, houtige biomassa niet gezien wordt als afval, ongeacht of het uit bos, landschappelijke beplanting of park komt. Dit betekent ook dat er in de meeste gevallen voor het vervoer, de opslag en de verbrandingsinstallaties geen afvalvergunning meer nodig is.

> > > Voor het officiële rectificatie document, klik hier.
> > > In een notitie beantwoordt de AVIH enkele vragen hierover
> > > Voor verdere informatie over de betekenis van deze rectificatie, zie vraag en antwoord bij
www.agentschapnl.nl (programma’s en regelingen: de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen en de wet milieubeheer)


Europese vragen over duurzame energie: doet Nederland wel genoeg?

De Europese Commissie heeft op 31 augustus 2011 gevraagd of Nederland in het voortgangsverslag “Energie uit hernieuwbare bronnen” aangeeft hoe het zal voldoen aan de verplichtingen om uiterlijk 2020 14% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen. Omdat het Planbureau voor de leefomgeving heeft aangegeven dat alléén als alles meezit Nederland de 12% zal halen, heeft Europarlementariër Bas Eickhout van Groenlinks nu vragen gesteld aan de Europese Commissie. Ligt Nederland op koers en welke bewijsvoering is er dat Nederland toch wel de 14% zal halen? En wat gaat de EC doen als NL niet aan de verplichtingen voldoet?

> > > Klik hier voor het voortgangsverslag
> > > Klik hier voor het rapport van het Planbureau
> > > Klik hier voor de vragen

Nederlands bos opmeten: wat hebben we?

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het initiatief genomen om een tweede ronde van het Meetnet Functie Vervulling (MFV) op te starten. Het MFV is de opvolger van de Nederlandse Bosstatistiek en heeft voor de eerste keer plaats gevonden in 2001-2005. MFV levert getallen op over de toestand van het Nederlandse bos, zoals bosareaal, eigendomsvorm, verschijningsvorm, kiemjaar, hoofdboomsoorten, menging, structuur, voorraad en biodiversiteit. Omdat het een vervolg is op MFV1 kan MFV2, die tussen 2012 en 2014 opgenomen moet worden, nu ook de bijgroei en oogst bepalen op de ruim 3000 plots. De AVIH wordt betrokken bij het opzetten van MFV2.

De Europese Houtverordening ook voor Nederlands bos en rondhouthandel van belang

De Europese Timber Regulation (EUTR), die per 3 maart 2013 van kracht gaat, verbiedt dat er illegaal hout voor de eerste keer op de Europese markt wordt gebracht. Hout afkomstig uit Nederlandse (en andere Europese) bossen dat wordt verhandeld, valt ook onder deze regeling als het hout op de Europese markt wordt gebracht. De operator, degene die het hout(product) voor de eerste keer op de EU-markt brengt, moet kunnen aantonen dat hij een stelsel van zorgvuldigheidseisen hanteert. Dat geldt zowel voor boseigenaren die aan de industrie leveren als voor houthandelaren die hout op stam kopen. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe dit stelsel van zorgvuldigheidseisen eruit komt te zien; 6 juni 2012 moeten de algemene richtlijnen criteria zijn vastgesteld door de Europese Commissie. De AVIH volgt dit nauwlettend en houdt u op de hoogte.

Klik hier voor uitgebreidere informatie over de gevolgen van de EUTR voor boseigenaren, houthandel en opvolgende schakels.


Hout levert concurrent voor Botox

Naast bekendere toepassingen voor hout als constructie-, plaatmateriaal en papier, is hout ook toepasbaar in de cosmetica. Onlangs heeft de 16 jaar oude Janelle Tam ontdekt dat cellulose een antioxidant is met mogelijke antiverouderingseigenschappen. Het zeer kleine nano-crystalline cellulose (NCC) is een superduurzaam materiaal dat ziektes en veroudering tegen gaat. NCC is stabieler en langer effectief dan de bekende vitamines C en E en bovendien ook oplosbaar in water. Daarnaast is het sterker dan staal, maar toch flexibel, duurzaam en vederlicht. De eerste NCC fabriek is inmiddels opgestart in Canada, NCC wordt middels een chemisch proces zoals in pulpfabrieken uit de cellulose geëxtraheerd.
Meer info > > >

Hout Zoekt Vrouw 2012

Dit jaar wordt het succesvolle event voor vrouwen in de houtsector weer georganiseerd! “Hout zoekt Vrouw” is een initiatief van Marleen van Herwijnen van het vakblad “Houtwereld” en wordt speciaal georganiseerd voor de vakdames in de houtbranche. Tijdens deze 4e editie is het Nederlandse bos de insteek en wordt stilgestaan wat ons veelzijdige en kleinschalige bos oplevert aan houtsoorten en –kwaliteiten. Het event zal op 20 september 2012 plaatsvinden op Landgoed Schovenhorst bij Putten, waar naast een rondleiding op het soms sprookjesachtige domein en een bezoek aan de 40 meter hoge Bostoren, ook doe-workshops onderdeel zullen uitmaken van het programma. Het event zal worden afgesloten met een borrel en aansluitend diner in een schitterend ommuurd tuinpaviljoen. 'Hout zoekt Vrouw 2012' belooft leuk, boeiend en interessant te worden.

Voor meer informatie of aanmelden bezoekt u de website: www.houtzoektvrouw.nl


Algemene Vereniging Inlands Hout | AVIH
Postbus 186, 3990 DD Houten
Indien deze nieuwsbrief niet goed leesbaar is, klik dan hier. Verwijder mij van uw mailinglist, klik dan hier.
AVIHinfo@avih.nlwww.avih.nlT 030 - 693 00 40