25 oktober 2012

Rechter komt met tussenuitspraak over Gedragscode Bosbeheer

Eind augustus heeft de rechtbank van Utrecht een tussenuitspraak gedaan n.a.v. het beroep dat was aangetekend door de Stichting Werkgroep Roofvogels, Vogelbescherming Nederland en de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming tegen de gedragscode Bosbeheer 2010-2015. De rechter heeft de meeste gronden verworpen, maar vraagt aan het Ministerie EL&I om op een aantal punten beter te motiveren waarom de regels zijn zoals ze zijn.

>>> meer info


Hoeveel bos hebben we nu eigenlijk?

De laatste tijd is er wereldwijd steeds meer te doen omtrent landgebruik en veranderingen in het landgebruik in het kader van zowel de biobased economy als de klimaatverandering door CO2 emissies. De Milieu Commissie van het Europese Parlement heeft nu een voorstel gedaan hoe om te gaan met rekenen met CO2 in het kader van landgebruik. Als dat voorstel door de Europese Commissie wordt geaccepteerd zijn EU-lidstaten verplicht om nauwkeurige gegevens bij te houden over de activiteiten op het gebied van ontbossingen en bebossingen. Voor Nederland is er dan nog wel werk aan de winkel!

>>> meer info


Groeiend verzet tegen ontbossing

Dat ontbossingen de AVIH niet onberoerd laten, moge duidelijk zijn. Tenslotte is bos de bestaansbasis van onze leden. De AVIH is daarom voortdurend actief als het gaat om ontbossingen; we registreren al sinds geruime tijd ontbossingsprojecten in heel Nederland. Opvallend is dat nu ook het Nunspeetse college van B&W zich uitspreekt over de ontbossingsplannen van Natuurmonumenten voor het ontbossen 70ha vanaf het Hulsthorsterzand.

>>> meer info


AVIH ondersteunt houtpromotie op Youtube

Het Deense Wood Initiative heeft nu een tweede promotiefilmpje gemaakt voor hout. Hierin worden de voordelen van bouwen met hout, zowel in thermische, akoestische en esthetische zin, als de voordelen voor het klimaat in beeld gebracht. Omdat de AVIH het een goed filmpje vindt, hebben we het in het Nederlands ondertiteld. Bekijk hier het filmpje:

Ondersteun bos- en houtpromotie ook en vind ons leuk op facebook


De Biomassakaart bijna 5000x bekeken!

De biomassakaart van de AVIH (www.avih.nl/biomassakaart) is de enige online overzichtkaart van het gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking in Nederland en aangrenzende gebieden in Duitsland en België. Deze kaart is bedoeld om de enorme betekenis die hout voor duurzame energie nu al heeft, op een transparante manier voor ondernemers en overheden in beeld te brengen. Vragers, aanbieders, beleidsmakers en adviseurs kunnen er hun voordeel mee doen bij de verdere ontwikkeling van de biobased economy. Sinds de lancering van de biomassakaart in februari 2012 is de biomassakaart bijna 5.000 keer bekeken. Dat betekent dat de kaart echt in een behoefte voorziet.
>>> meer info

Nieuwe Natuurwet controversieel verklaard

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 10 oktober, op voorstel van de PvdA, de nieuwe Natuurwet van demissionair staatssecretaris Bleker controversieel verklaard. PvdA, D66 en Partij van de Dieren beschouwen de voorgestelde nieuwe wet als een “natuurramp voor Nederland ten gunste van fabrieksboeren, jagers en asfalt”, aldus Esther Ouwehand (PvdD).
Het alternatief van de PvdA, de initiatiefwet Mooi Nederland, wordt te zijner tijd aan het Nieuwe Kabinet gepresenteerd in de hoop dat deze een meerderheid vindt. De AVIH volgt dit zeer nauwlettend en is zeer benieuwd naar de inhoud van de initiatiefwet van de PvdA. In beide wetsvoorstellen zitten de elementen Boswet en gedragscode die voor onze toekomst van groot belang zijn.

Hout Zoekt Vrouw 2012 zeer succesvol!

“Hout zoekt Vrouw” is een initiatief van Marleen van Herwijnen van het vakblad “Houtwereld” en wordt speciaal georganiseerd voor de vakdames in de houtbranche. Tijdens de 4e editie was het Nederlandse bos de insteek en werd stilgestaan bij wat ons veelzijdige en kleinschalige bos oplevert aan houtsoorten en -kwaliteiten. De AVIH was medeorganisator en mocht de dag inleiden.

>>> meer info


De Snijplank in De Wilde Keuken

In het programma “De Wilde Keuken” van Wouter Klootwijk, staat er elke aflevering een onderwerp uit de keuken centraal. Dat gaat van een specifiek ingrediënt, naar het kookgerei en het bereidingsproces. In dit kookprogramma wordt er amper gekookt. In plaats daarvan gaat de presentator op een boeiende wijze op zoek naar het hoe en waarom van een onderwerp. In december staat het thema “De Snijplank” centraal. Voor deze aflevering is het proces van houtoogst gefilmd in het bos. Leuk om te kijken dus! De aflevering wordt uitgezonden op 19 december op Nederland 2 om 20.25 uur.

Algemene Vereniging Inlands Hout | AVIH
Postbus 186, 3990 DD Houten
Indien deze nieuwsbrief niet goed leesbaar is, klik dan hier. Verwijder mij van uw mailinglist, klik dan hier.
AVIHinfo@avih.nlwww.avih.nlT 030 - 693 00 40