vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Wat is nou duurzaam?

06 februari 2014

Het leek ooit zo simpel: hout uit bos dat volgens FSC of PEFC is gecertificeerd is duurzaam. Nationaal en internationaal. Lastig is wel dat hout uit landschappelijke beplantingen, tuinen en parken en langs wegen niet onder die certificaten kan meeliften als duurzaam. Nog onlangs heeft AVIH dat als knelpunt bij de Green Deal Duurzaam bosbeheer aangemeld en bij een duurzaam inkopende gemeente als standpunt naar voren gebracht dat dit hout wel degelijk als duurzaam kan worden gezien. Maar er is nog veel meer te eisen...... 

Voor houtige biomassa is het niet zo eenvoudig: daarvoor is in Nederland het systeem NTA8080 ontwikkeld dat nog weer extra eisen kent bovenop de FSC/PEFC certificering. Het is ook toepasbaar op alle houtig materiaal ook uit landschap. Dat dan weer wel. Maar het is nog lang geen internationaal werkzaam schema en er wordt op dit moment in 4 werkgroepen gewerkt aan herziening. AVIH is als agendalid daarbij betrokken.

Verder wordt er nationaal in het kader van het SER duurzame energieakkoord tussen overheid, energiemaatschappijen en milieuorganisaties onderhandeld over de duurzaamheideisen die vanaf 1 januari 2015 gaan gelden voor subsidieverlening bij inzet van biomassa. De gesprekken zijn niet eenvoudig. De betekenis van FSC, PEFC, NTA8080, het CO2 reductie-effect, en nog een paar criteria moet worden vastgesteld. De overheid mag bepaalde certificaten niet benoemen. En er is weliswaar de EUTR waardoor er zekerheid is dat alle geïmporteerde biomassa  legaal is, maar legaal maakt het nog niet duurzaam. Bovendien is het de bedoeling om de duurzaamheideisen (uiteraard) niet alleen voor import-pellets te laten gelden, maar voor alle subsidiabele biomassa-energie vanaf een bepaalde ondergrens. Kortom, Nederland heeft nog een lange weg te gaan.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering nu -na uitgebreide raadpleging-  besloten welke duurzaamheideisen ze wil opleggen. Kort samengevat betekent het dat 70% van de biomassa FSC of PEFC gecertificeerd moet zijn om voor overheidsteun in aanmerking te komen. De regeling wacht nog op Europese goedkeuring........

Behalve in de VK, valt het internationaal ook nog niet zo mee om te benoemen wat duurzaam is. Binnen de Europese Commissie is er al enige jaren discussie tussen de lidstaten. De verwachte Europese duidelijkheid zal er dan ook niet op korte termijn komen. Bosrijke landen, met een ruime ervaring met het stoken van hout, hebben geen behoefte aan een vorm van Europese duurzaamheidregulering op dit vlak: onnodig en overbodig, zo heeft de bosbouwpraktijk van een paar eeuwen al bewezen. Importlanden zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland vinden het juist wel noodzakelijk om “duurzaamheid” te regelen. Daar is een sterk bewustzijn dat de import niet mag leiden tot ‘verkeerd’ bosbeheer in productielanden. Daarbij hebben (bosrijke) landen als USA en Canada overigens ook zelf weer de opvatting dat extra regels voor hun houtige biomassa export niet nodig is.

Intussen hebben de grote Europese energiemaatschappijen zelf het initiatief genomen om in een Sustainable Biomass Partnership een eigen duurzaamheidsysteem te ontwikkelen, omdat er van de kant van de overheden maar geen duidelijkheid komt. In eerste instantie zal het gericht zijn op pellets die van buiten Europa komen, met het idee dat, als dat werkt, daarna andere biomassastromen erin kunnen worden meegenomen.

Met een aantal andere partijen in Nederland ondertekende de AVIH in 2013 een houtconvenant dat o.a. als doel heeft meer hout te mobiliseren. Voor alle toepassingen en dus ook voor energie. Ook hierbij is het zoeken naar goeie oplossingen voor duurzaamheid. Niet voor elke partij brandhout die de particuliere open haard in gaat is het logisch om eisen te stellen aan de duurzaamheid. de vraag is vanaf welke grootteklasse dan wel. En: hoe zit het met hout uit ongecertificeerde bossen en hoe met hout uit park, tuin en landschap. Allemaal vragen die discussie oproepen en schreeuwen om afstemming met alles wat hiervoor al is opgesomd. Kortom, de discussie duurt voort.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.