vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

AVIH persberichten


02 januari 2010
Scholingsconsulent Bosschap

Het Bosschap wil de sector bos en natuur verder professionaliseren. Een veilig en professioneel werkklimaat voor werknemers en ondernemers in de sector bos en natuur is hierbi…

01 januari 2010
Actieplan Bewust met hout

De AVIH is supporter van het actieplan Bewust met hout. Samen met zeven andere brancheorganisaties en de initiatiefnemers – de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtonder…

01 februari 2009
Europese wetgeving op komst tegen illegaal hout

Die wet heeft ook consequenties voor hout uit Nederlands bos. Minister Verburg wil dat bestaande certificeringsystemen voldoende bewijsmiddel zijn om legaliteit aan te tonen. …

01 januari 2009
Nieuwe Cursusgids 'Boscursus 2009' beschikbaar

Vorig jaar heeft Stichting Probos het initiatief opgevat om een cursusgids samen te stellen met daarin een verzameling van alle cursussen die worden gegeven voor professionals…

01 december 2008
Duurzame bosbouw vereist duurzame bosbouwaannemers

Bosbouwaannemers spelen een belangrijke rol bij het mobiliseren van hout voor de industrie en energie in het tegengaan van klimaatverandering. ENFE Press Release, 15 Decemb…

13 november 2008
Agenda voor het Nederlandse bos tot 2020

Twee jaar heeft de bossector eraan gewerkt. Een rapport waarin bos oplossingen biedt voor belangrijke maatschappelijke problemen. Ed Nijpels overhandigt dan ook met trots de a…

02 september 2008
Unieke cursus biomassa: hout voor energie

De Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) is, mede dankzij een bijdrage van het ministerie van LNV in het kader van het convenant ‘schone en zuinige agrosectoren’, in staat o…

28 april 2008
Moties in de 2e Kamer n.a.l.v. een algemeen overleg op 15 april over SBB

Ter info de uitslag van de stemmingen in de 2e Kamer over 5 van de 13 ingediende moties m.b.t. Staatsbosbeheer. Deze moties zijn van belang i.v.m. positie van SBB in de markt …

25 maart 2008
Persbericht Biomassa Forum 29 april a.s.

Biomassa Forum 2008 verkent mogelijkheden van gebruik groene biomassa voor productie duurzame energie Op 29 april verkennen op landgoed Mariënwaerdt professionals uit de Ne…

14 februari 2008
Grote voordelen biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen

Op 14 februari hebben de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (mevrouw G. Verburg), de voorzitter van het Bosschap (mevrouw A. Jorritsma-Lebbink) en de voorzitter…Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.