vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Agenda voor het Nederlandse bos tot 2020

13 november 2008

Twee jaar heeft de bossector eraan gewerkt. Een rapport waarin bos oplossingen biedt voor belangrijke maatschappelijke problemen. Ed Nijpels overhandigt dan ook met trots de agenda voor het Nederlandse bos aan minister Verburg.

Aanleiding voor de agenda is de vraag van de Europese Commissie aan de lidstaten om een Bos Actie Plan op te stellen. Het ministerie van LNV heeft de bossector uitgenodigd hun visie te geven. Bijna 50 organisaties vanuit de beheerders van bossen en de hout-, energie- en onderwijssector hebben meegewerkt aan de agenda. Hun boodschap is positief. Bos is niet een probleem, maar een van de oplossingen voor veel onderwerpen die hoog op de politieke agenda staan. Het kan een belangrijke rol spelen in de fijnstof problematiek, CO2 vastlegging, gezondheidszorg en voor de duurzame energie- (biomassa) en biodiversiteitdoelstellingen. In de stedelijke samenleving brengen bomen de natuur dichter bij de mens.

Drie van de kernpunten van de agenda zijn het verhogen van de beleefbaarheid van bos, het bos als bron van duurzame grondstoffen en het combineren of stapelen van functies in bossen zoals waterberging, recreatie, houtproductie en natuur. Ed Nijpels heeft in zijn nieuwe functie als voorzitter van het Bosschap de minister van LNV en de bossector verzocht om de agenda op te pakken en uit te voeren.

De gehele Agenda kunt u hier bekijken.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.