vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Bosbouwers en houtindustrie bezord over nieuwe natuurwet

10 september 2014

Over enkele weken vergadert de Tweede kamer over het wetsvoorstel dat boswet en flora en faunawet moet vervangen. De nieuwe wet natuurbescherming zou moeten zorgen voor eenvoudiger regelgeving waarbij de Nederlandse kop op Europese voorschriften vervalt en het Rijk veel zaken delegeert naar de 12 provincies. Bos en houtondernemers hebben hun bezorgdheid geuit bij de leden van de Tweede Kamer: de instandhouding van de bosoppervlakte door een duidelijke herplantverplichting is minder goed geregeld en de groen ondernemerschap bij normaal beheer en onderhoudswerk wordt door de nieuwe regelgeving eerder bemoeilijkt dan verruimd.

De AVIH*) beschrijft de ‘pijnpunten’ van de nieuwe wet in een brief aan de Kamer, maar laat het daar niet bij. De AVIH doet ook concrete voorstellen voor aanpassing van wetsteksten. In de visie van de AVIH op groen ondernemerschap en duurzaam bosbeheer laat de wetstekst onvoldoende zien van de onlosmakelijke samenhang van natuur benutten, beleven en beschermen. Juist het produceren en het oogsten van hout en biomassa is een vorm van natuurbenutting waarvoor groen ondernemerschap noodzakelijk is om dat in goede balans van economie en ecologie te laten plaatsvinden.

De biobased economy zal in toenemende mate vragen naar verantwoord geproduceerd en geoogst hout. Dat kan prima, mits de instandhouding van de bosoppervlakte stevig is gewaarborgd en de uitvoering van beheer werk haalbaar en betaalbaar is. Op dat laatste aspect is de AVIH van mening dat er met de FF-wet een overtrokken beschermingsregime is ontstaan dat zijn gelijke in Europa niet kent. Het ontbreekt aan een sociaal economische afweging bij de beperkingen in het broedseizoen. Gestoeld op praktijkkennis meent de AVIH dat er veel meer mogelijk is.

Het gaat immers goed met de bosvogels en er is geen bewijs of reden om aan te nemen dat dit komt door werk stillegging in het broedseizoen. De instandhouding van vogelpopulaties hangt van veel meer factoren af dan het (deels) verbieden van werkzaamheden in het hele bos. Om te beginnen wordt niet in het hele bos gewerkt, maar alleen in een beperkt aantal aangewezen vakken. En ja, ook indien er zorgvuldig is gekeken naar aanwezige nesten die gespaard worden, is er kans dat er een nestje over het hoofd wordt gezien.

Maar als er een nest verloren gaat door boswerk is dat voor de vogel in kwestie misschien vervelend, maar voor de vogelsoort is het niet van andere betekenis dan het verloren gaan van een nest door predatie van een ekster, wezel, havik of boommarter of door het verkeer, voorjaarstorm of een huiskat. De AVIH ziet graag dat er meer realiteitszin in de wet komt zodat -natuurlijk met respect voor de natuur- de leveringsketen van hout en biomassa gedurende het jaar niet onderbroken wordt.

Voor inlichtingen: tel: 030-6930040.

De brief aan de Tweede kamer is hier te downloaden.

flora-fauna
*) De AVIH is de enige Nederlandse branche organisatie van MKB ondernemers die zijn bestaansbasis heeft in het duurzame beheer van het Nederlandse bos en landschap. Bosbouwadvies, aanneming van boswerk, handel in hout en biomassa, transport ervan en de verwerkende industrie zoals zagerijen behoren tot de bedrijfstak die de houtwaarde-keten nà de bosbezitter vormt. www.avih.nl

 

 

 


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.