vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Bossen plaatselijk ernstig beschadigd

26 januari 2007

Naar nu langzamerhand blijkt, zijn door de storm van vorige week in sommige delen van het land de bossen veel ernstiger beschadigd dan in het begin gedacht. Vooral op de Noord Veluwe en in Flevoland is het plaatselijk ernstig met vlaktegewijs gestreken bos, maar ook in Noord-Limburg, Overijssel en een deel van de Achterhoek komt forse schade voor. De Algemene Vereniging Inlands Hout schat dat er in totaal zo’n 250.000 m3 hout door de storm is geworpen en/of gebroken. Dat is ca. 25% van de normale jaaroogst.

Deze hoeveelheid kan gemakkelijk door de markt worden opgenomen gezien de grote vraag naar hout in alle sortimenten. Het Nederlandse stormhout betreft vooral grove den, fijnspar en in geringere mate populier en douglas.
Ook elders in Europa zijn grote hoeveelheden stormhout. In Duitsland wordt bijvoorbeeld over 20 miljoen m3 gesproken, in Zweden 12 miljoen m3 en Tsjechië 4 miljoen m3. In deze landen gaat het vooral om fijnspar. Er zijn geen signalen dat dit prijseffecten heeft.

De bij de AVIH georganiseerde bosbouwaannemers en houthandelaren bedienen op dit moment hun vaste relaties het eerst bij het ruimen van de schade. Helaas is het zo dat de ervaring van de afgelopen jaren om in Nederland veel hout bij inschrijving te verkopen afbreuk heeft gedaan aan het hebben van vaste relaties. De druk van boseigenaren om nú geholpen te worden is echter groot en dat zet de vraag naar professionele aannemers op scherp. Ook vanuit Duitsland is er vraag naar de Nederlandse specialisten. Nederlandse bosbouwaannemers en houthandelaren hebben daar een goede reputatie opgebouwd als het gaat om efficiënt te werken en het hout op tijd bij de juiste industrie te krijgen.

De AVIH vindt het van belang dat het ruimen van stormhout voorrang krijgt boven de normale, geplande houtoogst. Dat is van belang om te zorgen dat het hout zijn kwaliteit blijft houden, om te zorgen dat zich geen insectenpopulaties ontwikkelen die schadelijk zijn voor het blijvende bos en om te zorgen dat het publiek weer veilig het bos in kan.

De AVIH pleit dan ook voor een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet en die bij strikte handhaving voortgang van de ruimingwerkzaamheden verhinderen. Alleen dan kan het stormhout ook tijdig worden geruimd. Voor alle andere boswerk is de AVIH van mening dat daar onverkort de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer van toepassing blijft.

Verder verzoekt de AVIH boseigenaren om flexibel te zijn in het hanteren van eerder overeengekomen ruimingsdata. Die zullen niet altijd onverkort kunnen worden gehanteerd als exploitatie- en transportcapaciteit op het stormhout wordt ingezet.

De AVIH onderkent dat niet alle gevallen bomen “aan de markt” zullen komen: voor verspreid gevallen bomen kan het te duur zijn om ze te ruimen of het past bij het beleid van de boseigenaar om juist dood hout in zijn bos te willen. In andere gevallen kan er ook meer hout bijkomen door vellingen van nog staand hout om het werk efficiënt te kunnen afronden. Ook evt. sneeuwdruk en opvolgende stormen kunnen nog weer voor extra hout zorgen.

Hier kunt u een reportage over opruiming stormhout beluisteren: 
 Radio 1 "De Ochtenden" (EO) d.d. 14 februari 2007


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.