vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Nederlandse houtsector onnodig in de stress

24 april 2014

Bosbouwondernemers roepen opdrachtgevers op tot tijdige planning van werk.

Op de algemene ledenvergadering van de Algemene Vereniging Inlands Hout  (AVIH)– de brancheorganisatie waarbij bosbouwaannemers en houtverwerkende bedrijven zijn aangesloten-  is grote ongerustheid gedeeld over de manier waarop opdrachtgevers hun bosbouwwerkzaamheden plannen en de onnodige restricties die men aan de Flora en Faunawet denkt te moeten ontlenen. De ondernemers in de keten van bos tot en met rondhoutverwerking roepen bosbezitters op om werk tijdiger te plannen zodat werkstress in de exploitatie, bosbodembeschadiging in het natte seizoen en problemen met zomerwerkvoorraad hout bij de verwerkende industrie worden ingeperkt. De ondernemers waren eensluidend in hun opvatting dat personeel, machines en het bos het onnodig hebben te verduren.

Het blijkt dat steeds vaker opdrachtgevers hun beslissing om hout te verkopen of werk aan te besteden op een laat moment in het jaar maken en tegelijkertijd verlangen dat het bos “in verband met het broedseizoen” al per 15 maart weer verlaten moet zijn. Hierdoor worden bosbouwaannemers onnodig opgedreven om het werk in een te korte tijd klaar te maken. Dat gaat ten koste van mens en materieel en niet in het minst ook vaak ten koste van de bosbodem en boswegen. De AVIH wijst erop dat de FF wet lang niet zo verplichtend is als soms wordt gedacht: er is geen wettelijk broedseizoen, bij werken met de gedragscode mag in naald- en populierenbos het hele jaar door worden gewerkt, bij gemengd bos en loofbos mag het voor 15 maart geveld hout nog tot 15 april worden uitgereden, werk langs de boswegen mag het hele jaar door gebeuren, houtstapels ten behoeve van de industrie kunnen het hele jaar door worden geladen en uit het bos worden geruimd.

De ervaring leert dat veel te vaak er door onbegrip of angst voor de FF wet te krappe planningen worden opgelegd aan ondernemers, soms ook met boetepalingen voor te late oplevering. De AVIH wijst erop dat er daardoor lang niet altijd er ook voldoende exploitatiecapaciteit en/of vervoerscapaciteit is om het werk op een goede manier te klaren. Met schade aan mens, materieel en bos tot gevolg. Voor zagerijen levert het bovendien een probleem op als het hout uit het bos moet zijn verwijderd: het doet een onnodig beroep op opslagfaciliteiten om voldoende werkvoorraad in de zomer te hebben terwijl het hout net zo goed in het bos kan blijven wachten op afroep. Sommige exploitatieondernemers zijn gedwongen om in de zomermaanden stil te staan of uit te wijken naar buurlanden waar een minder strenge benadering is van de ecologische effecten van boswerk.

Daar is er meer begrip voor dat de keten van bos tot en met houtverwerking het meest gebaat is bij een gebalanceerde benadering.

AVIH ondernemers roepen hun opdrachtgevers op om reeds nu te beginnen met het plannen van houtverkoop en aanbesteding van werkzaamheden. Wanneer dat gebeurt met ruimingstermijnen van 1 jaar kan in alle rust en overleg het beste resultaat voor economie en ecologie worden bereikt.

Voor inlichtingen: Kees Boon (info@avih.nl

 2014-04-24_Persbericht_foto_bijlage_ndlse_houtsector_onnodig_in_de_stress_-_harvester034.jpg


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.