vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Bosverjonging blijft achter

22 augustus 2013

Ook in de Nederlandse bossen is timmeren aan de klimaatverandering gewenst

In het onlangs gepubliceerde artikel “First signs of carbon sink saturation in European forest biomass” van Nabuurs et al.[1] wordt beschreven hoe de koolstof-opname-capaciteit van de  Europese bossen afneemt. Dit komt doordat de totale bijgroei afneemt met 13 miljoen m3 per jaar, ondanks dat de Europese bossen nog steeds in areaal uitbreiden. De afname van de koolstof opname capaciteit wordt onder andere gewijd aan meer natuurlijke verstoringen (stormen, brand, ziekte, plagen) en aan het feit dat de Europese bossen ouder worden. In die oudere, donkerdere bossen, stokt de nieuwe aangroei van hout en daarmee de opname van CO2.

Nabuurs et al. concluderen dat er een scheiding tussen oude, natuurlijke bossen en anderzijds jonge, productie bossen zou moeten plaatsvinden voor de optimale mix tussen hoogwaardige natuur en benutting van bos. Het hout dat vrijkomt uit die productiebossen moet zolang mogelijk gebruikt worden, om zodoende zo veel mogelijk CO2 op te slaan.

De AVIH onderschrijft dat de bosverjonging ook in het huidige Nederlandse bos achterblijft. Er is meer verjonging nodig om de groeicapaciteit optimaal te houden.  Op veel plaatsen is duidelijk te zien dat het bos ‘hol’ staat door te lang door te gaan met dunningen zonder de keuze voor eindvellingen te maken: met een bewuste keuze voor heraanplant met kwaliteitsplantsoen. Nu volgt ook de wetenschappelijke noodzaak voor dit verhaal: het is vanuit klimaatbeleid onverantwoord geen hout te willen produceren en op tijd te verjongen. Op zichzelf roept de houtsector dat al veel langer: “Tackle Climate Change, Use Wood”. Nieuw is dat dit geluid nu ook uit de bosbouw onderzoekswereld komt. De AVIH roept dan ook alle boseigenaren en beleidsmakers op om deze boodschap ter harte te nemen en hier in de beheerplannen uiting aan te gaan geven.[1] Nabuurs et al.  First signs of carbon sink saturation in European forest biomass, Nature Climate Change (2013)


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.