vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Nieuwe medewerker bij AVIH en VHN

01 oktober 2011

Sinds 1 oktober 2011 kunnen de Algemene Vereniging Inlands Hout en de Vereniging Verduurzaamd Hout Nederland meer aandacht geven aan de respectievelijke beleidsvelden door versterking van het bureau met Berdien van Overeem (1985).

Berdien is in 2010 afgestudeerd aan de WUR, richting bos- en natuurbeheer. Scriptie werd bij Stichting Houtresearch gedaan en had de focus op aantastingen van houten heipalen. Daarna heeft ze stage gelopen bij het bedrijf Precious Woods in Nieuwerbrug aan de Rijn, waar ze gewerkt heeft aan de wateropname van tropische hardhoutsoorten en de hechting van watergedragen verfsystemen. Na haar afstuderen heeft ze gewerkt bij Precious Woods als medewerker in de binnendienst ter ondersteuning van de verkoop van vooral tropische houtsoorten.

Berdien zal in haar introductieperiode de tijd krijgen om met zoveel mogelijk leden van beide verenigingen persoonlijk contact te leggen om op die manier een goed beeld te krijgen van het brede werkveld waarin de ondernemers van zowel AVIH als VHN actief zijn. Daarmee hebben de leden ook de gelegenheid om hun verwachtingen en wensen uit te spreken. Berdien zal als stafmedewerker voor beide brancheorganisaties aanspreekbaar zijn zodat ze zowel in de communicatie naar de leden als in de belangenbehartiging en contacten met andere organisaties effectief en zelfstandig kan gaan optreden.
Voor beide werkvelden geldt dat er grote uitdagingen liggen in de keten van bosaanleg tot en met recycling rondom het thema duurzaamheid en kwaliteit: bosbouw, biomassa, hout en CO2, houtgebruik in talloze toepassingen, verlengde gebruiksduur etc.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.