vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Persbericht Biomassa Forum 29 april a.s.

25 maart 2008

Biomassa Forum 2008 verkent mogelijkheden van gebruik groene biomassa voor productie duurzame energie

Op 29 april verkennen op landgoed Mariënwaerdt professionals uit de Nederlandse bos-, natuur-, landschaps- en houtwereld de mogelijkheden om de nu nog jaarlijks ongebruikte 1,7 miljoen ton biomassa in Nederland te benutten voor de productie van duurzame energie. Dat gebeurt tijdens een speciaal Biomassa Forum dat plaats vindt in het kader van het werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat: Schoon en Zuinig dat door de rijksoverheid is opgesteld.
Het Biomassa Forum is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van LNV, het Bosschap en het Platform Hout Nederland.

Mogelijkheden en knelpunten
Sylvo Thijsen, voorzitter Raad van bestuur van Grontmij, Peter Berg, director of knowledge Mc Kinsey & Company uit Zweden, Helmuth Lamp, voorzitter van het Bundesverband BioEnergie in Duitsland en minister Gerda Verburg van LNV geven een overzicht van trends en ontwikkelingen in Nederland, Duitsland en de rest van Europa.

Aan de hand van praktijkcases bespreken de deelnemers de mogelijkheden en knelpunten bij het benutten van het beschikbare reststromen uit bos, natuur en landschap en uit de houtketen. Daarbij wordt gekeken naar zowel het aanbod van biomassa, de logistiek, de ketensamenwerking en de toepassingsmogelijkheden.

Concrete afspraken
Het streven is om het Biomassa Forum te besluiten met het vastleggen van actiepunten en afspraken om te komen tot concrete initiatieven om van potentieel aanbod naar geleverde duurzame energie te komen.

Met de actiepunten en afspraken moet duidelijk worden hoe de Nederlandse bos-, natuur-, landschaps- en houtsector bijdraagt aan het realiseren van de overheidsdoelstellingen om in 2020 tenminste 20% van de energie duurzaam te produceren. Door de jaarlijks beschikbare 1,7 miljoen ton biomassa uit hout, gras, riet en gebruikt hout te benutten, kan 8% van de Nederlandse huishoudens van energie worden voorzien.

Het Biomassa Forum is speciaal bedoeld voor eigenaren/beheerders van bos- en natuurterreinen, onderzoekers en bestuurders van houtverwerkende, afvalverwerkende en energiebedrijven, bestuurders en beleidsmakers van rijk, provincie, gemeentes en waterschappen en voor deskundigen van adviesbureaus, onderzoek- en onderwijsinstellingen.

Meer informatie: Projectmanager Biomassa Forum 2008 Gé Peterink, 0478 584535 of ge@peterink.nl

 Uitnodiging / programma biomassaforum 2008


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.