vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Actueel

In dit menu vindt u de openbare berichten van de AVIH terug. 

 

AVIH artikelen

21 maart 2023
Zienswijze OHB Natura 2000 Veluwe

De provincie Gelderland heeft een ‘herstelprogramma’ opgesteld voor de Veluwse bossen. Een opvallend onderdeel van dit herstelprogramma is het voornemen om de houtoogst op de …

08 februari 2023
Quickscan Natuurbeschermingswet

Bij boswerkzaamheden is in Nederland sinds 2017 de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze omvat de oude Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Ook de soort…

09 maart 2020
Eerste stap richting een complete Bossenstrategie

Rijk en provincies werken samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Dat spraken we zo af in het Klimaatakkoord (2019). Het is ook logisch om hierin samen te werken. Het …

13 maart 2019
Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur

Op 7 maart 2019 hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao Bos en Natuur. Lees hier een opsomming van de gemaakte afsprak…

17 januari 2019
Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Werknemers ontvangen bij werkloosheid minder lang een uitkering. Om dit op te vangen is de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) ontwik…

20 april 2018
Onbehandeld (vers) resthout: afval of niet?

In onze branche is het een bekend vraagstuk: moet een partij hout aangemerkt worden als afvalstof of niet. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld chips afkomstig uit het tak- en…


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.