vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

AVIH Artikelen

21 maart 2023
Zienswijze OHB Natura 2000 Veluwe

De provincie Gelderland heeft een ‘herstelprogramma’ opgesteld voor de Veluwse bossen. Een opvallend onderdeel van dit herstelprogramma is het voornemen om de houtoogst op de Veluwe stil te leggen of ‘uit te faseren’ op een oppervlakte van meer dan 13.000 hectare. Een slecht en niet goed onderbouwd plan. De AVIH heeft daarom deze zienswijze ingediend bij de provincie Gelderland.

08 februari 2023
Quickscan Natuurbeschermingswet

Bij boswerkzaamheden is in Nederland sinds 2017 de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze omvat de oude Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Ook de soortenbescherming bij werkzaamheden in het bos is in de Wet Natuurbescherming geregeld.

09 maart 2020
Eerste stap richting een complete Bossenstrategie

Rijk en provincies werken samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Dat spraken we zo af in het Klimaatakkoord (2019). Het is ook logisch om hierin samen te werken. Het natuurbeleid is gedecentraliseerd en een verantwoordelijkheid van provincies. Tegelijkertijd gaat de Bossenstrategie ook over klimaatbeleid en gebruik van bos. We werken samen aan meer samenhang tussen natuur-, klimaat- en bosbeleid. Dat vraagt een gemeenschappelijke strategie.

13 maart 2019
Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur

Op 7 maart 2019 hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao Bos en Natuur. Lees hier een opsomming van de gemaakte afspraken die door de vakbonden voorgelegd worden aan de leden. Na goedkeuring worden de afspraken uitgewerkt in nieuwe cao teksten. Nieuwe salaristabellen worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.

17 januari 2019
Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Werknemers ontvangen bij werkloosheid minder lang een uitkering. Om dit op te vangen is de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) ontwikkeld door de sociale partners. Deze regeling komen sociale partners overeen via de cao PAWW. Uitvoering van deze cao is voor werkgevers en werknemers verplicht. Wat houdt de regeling in en wat betekent dit voor u als werkgever?

20 april 2018
Onbehandeld (vers) resthout: afval of niet?

In onze branche is het een bekend vraagstuk: moet een partij hout aangemerkt worden als afvalstof of niet. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld chips afkomstig uit het tak- en tophout of om zaagsel van een houtzagerij. In de praktijk blijkt dat toezichthouders en handhavers de afvalregelgeving verschillend interpreteren.

: Brochure Groen Ondernemerschap

Een brochure met 18 vragen en antwoorden over het gebruik van Nederlandse biomassa! De omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie vergt ...

Loopt van 01-01-2016 t/m 31-12-2025
Advertentie geplaatst door AVIH van AVIH


: Goed nieuws over Nederlandse biomassa

Een nieuwe brochure van de vereniging Inlands Hout met vragen en antwoorden over het gebruik van Nederlandse houtige biomassa. 'Goed nieuws over Nede...

Loopt van 23-10-2015 t/m 31-12-2025
Advertentie geplaatst door AVIH van AVIH


: Brochure: onbehandeld vers resthout: Afval of Niet?

Een nieuwe brochure van de vereniging Inlands Hout maakt een eind aan de onduidelijkheid over de al dan niet afvalstatus van resthout. De brochure is...

Loopt van 01-01-2019 t/m 01-10-2025
Advertentie geplaatst door AVIH van AVIHDeze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.