vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Onbehandeld (vers) resthout: afval of niet?

20 april 2018

In onze branche is het een bekend vraagstuk: moet een partij hout aangemerkt worden als afvalstof of niet. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld chips afkomstig uit het tak- en tophout of om zaagsel van een houtzagerij. In de praktijk blijkt dat toezichthouders en handhavers de afvalregelgeving verschillend interpreteren. Hierdoor worden marktpartijen in vergelijkbare situaties met steeds verschillende regels geconfronteerd. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en tot een ongelijk speelveld in de markt van hout en biomassa.

De AVIH en de BVOR zijn hierover in gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en met RWS Leefomgeving. Het resultaat hiervan is een notitie waarin eenduidig staat uitgelegd wanneer vers hout en schoon resthout wel of niet als afvalstof moeten worden aangemerkt. Deze notitie is te vinden op www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afval/kaderrichtlijn.

Op basis van deze notitie hebben we gezamenlijk twee folders ontwikkeld, waarin de afvalregels op toegankelijke wijze zijn samengevat voor respectievelijk ‘vers hout’ en ‘vers resthout’.

Downloads:
Folder 'Onbehandeld vers resthout: afval of niet?'

Folder 'Onbehandeld resthout: afval of niet?'

We horen graag uw ervaringen met de notitie en de folders: kunt u hiermee goed uit de voeten en leidt dit bij u en bij toezichthouders tot een meer eenduidige toepassing van de afvalstoffenregelgeving? Wij nemen deze ervaringen mee wanneer we de bruikbaarheid over enige tijd evalueren met het Ministerie.

wel of niet restafval?


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.