Type biomassa







Regio















Thermische capaciteit






Status installatie



Energie voor



Hoeveelheid brandstof






Toon leveranciers



«
Handleiding Open in nieuw venster Colofon
Biomassa Centrale Biomassa Centrale in aanbouw Biomassa Leverancier
Sluiten

Welkom bij de enige online overzichtkaart van het gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking in Nederland en aangrenzende gebieden in Duitsland en België.
Deze kaart is met de grootste zorg samengesteld door de Algemene Vereniging Inlands Hout. Niettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden zijn. Natuurlijk houden we de kaart zo actueel mogelijk. Dat kan met uw inzet. Aarzel niet uw opmerkingen, correcties en aanvullingen op deze kaart te melden bij info@avih.nl onder vermelding: opmerking biomassakaart.

Doel

De AVIH is een brancheorganisatie voor ondernemers die hun kernactiviteit hebben rondom oogst en optimale toepassing van hout uit bos, landschap en houtverwerkende industrie. Daartoe behoort ook de toepassing van hout als biomassa voor duurzame energie. Om de enorme betekenis van hout voor die toepassing op een transparante manier voor ondernemers en overheden in beeld te brengen is deze kaart bedoeld. Vragers, aanbieders, beleidmakers en adviseurs kunnen er hun voordeel mee doen bij de verdere ontwikkeling van de biobased economy. Ondernemers in de hele keten van grondstofproducent tot ontwikkelaars van nieuwe toepassingen kunnen met meer inzicht hun business case vorm geven.

Gebruik

Bij opening van de webkaart ziet u alle beschikbare data in beeld. De installaties worden weergegeven door een vlammetje en leveranciers van biomassa door een boompje.

Door het weghalen van de selectievinkjes in het selectiekader in de rechterbovenhoek van het scherm kunt u uw gewenste selectie van installaties of leveranciers maken. Alleen de installaties die aan uw selectie voldoen zullen in beeld blijven en het inzoomniveau van de kaart wordt daar op aangepast.

Wilt u meer informatie over een locatie, dan kunt u op de locatie klikken waardoor een pop-up verschijnt met de huidige bekende informatie over het bedrijf of installatie.

Selectiemogelijkheden

U kunt selecteren op:

Type biomassa dat wordt gebruikt

  • Pellets; geperste houtkorrels
  • Zaagsel; bijproduct van zagerijwerkzaamheden
  • Verse biomassa; houtchips, shreds uit bos en landschapsonderhoud en fruitteelt
  • Schoon resthout; vaak aangeduid als A-hout
  • Gebruikt hout; bewerkt hout, vaak aangeduid als B-hout
  • Biocoal; product van torrefactie

Regio: elk van de 12 provincies ( of samen) en de landen Duitsland of België

Thermische capaciteit: totale capaciteit van de installatie, ( bij WKK en elektriciteitsproductie gerekend volgens de formule: thermische capaciteit + 2,5 x de elektrische capaciteit )

Status installatie: is de installatie in gebruik of nog in aanbouw

Energie voor: de opgewekte energie is bestemd voor eigen gebruik en/of levering aan derden, bijvoorbeeld een woonwijk

Hoeveelheid brandstof: hoeveelheid in tonnen per jaar, voor zo ver bekend

Toon leveranciers: dit zijn bedrijven die actief zijn in de biomassaketen van oogst tot en met levering
- Leden van de AVIH worden gratis vermeld.
- Niet leden kunnen hierin worden vermeld tegen betaling van 325 euro per jaar.

Sluiten

Colofon

De samenstelling van deze kaart is mogelijk gemaakt door een bijdrage van AgentschapNL. Mede dankzij de kennis en inzet van Projectburo De Laat, Bio-Energie Nederland, Tubro Filter & Luchttechniek en Energy Matters konden de gegevens worden verzameld.

De technische realisatie van deze biomassakaart is verzorgd door Fur Data en Internet bureau maak it.