vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Feiten & Cijfers

 • Het Nederlandse bos telt circa 360.000 hectare. Dat is 10% van het totale landoppervlak van Nederland. Binnen Europa hebben alleen het Verenigd Koninkrijk, Ierland en IJsland een lager percentage bosoppervlak, alle overige landen hebben meer.
   
 • Staatsbosbeheer is de grootste boseigenaar van Nederland en bezit circa 25%, oftewel 92.000 ha. Andere natuurbeschermingsorganisaties bezitten totaal 15% (54.000 ha) van het Nederlandse bos. 32% van het Nederlandse bos (114.000 ha) is in particuliere handen. Bezittingen lopen uiteen van een tot honderden hectaren. Het overige areaal is in handen van andere overheden en instellingen.
   
 • Jaarlijks wordt er voor 1,36 miljoen ton aan CO2 vastgelegd in het Nederlandse bos. Dit komt overeen met de uitstoot van 280.000 huishoudens. Door middel van houtgebruik blijft de CO2 vastgelegd en kunnen nieuwe bomen ondertussen nog meer CO2 vastleggen.
   
 • Uit het bos en landschap wordt elk jaar ongeveer 1,2 miljoen kubieke meter hout geoogst. De productiefste boomsoorten zijn grove den, populier, douglas, lariks en fijnspar.
   
 • Het Nederlandse bos verzorgt 10% van onze eigen houtbehoefde. Het geïmporteerde hout komt voor een belangrijk deel uit Scandinavië en midden Europa. Voor een groter aandeel van het hout uit het Nederlandse bos zijn er zeker mogelijkheden in de markt.
   
 • Van het Nederlandse hout wordt 50% gebruikt voor de productie van papier en karton en plaatmateriaal, 40% voor gezaagd hout, en de overige 10% gaat naar andere toepassingen als paalhout, klompen, brandhout en biomassa.
   
 • Omdat Nederland minder hout oogst dan de jaarlijkse bijgroei, is de voorraad hout in de Nederlandse bossen in de afgelopen decennia flink toegenomen.
   
 • Sinds 1950 is het bosareaal in Europa toegenomen met 30%. Jaarlijks komt dat neer op 6.450 vierkante kilometer, oftewel 4.363 voetbalvelden per dag.
   
 • Bosproducten zijn een essentieel onderdeel van ons dagelijks bestaan. Het voorziet ons van schoon water, bouwmateriaal, papier voor boeken en kranten, en producten voor onze hygiëne en gezondheid.
   
 • Ook al is Nederland niet een typisch bosrijk land, toch heeft ook Nederland een bosbouwsector. Naar schatting zijn er 1900 boseigenaren met meer dan 5 ha. bos. Daarnaast zijn er circa 370 grote en kleine bosaannemers, waarvan er circa 138 ErBo erkend zijn. Over het aantal bosadviseurs, rentmeester en andere bosgerelateerde bedrijven is niets bekend.
   
 • De grove den is de meest voorkomende boomsoort in het Nederlandse bos met 33%, gevolgd door de eik (18%), douglas (6%), lariks (6%), populier/wilg (6%), berk (6%) spar (4%), beuk (4%). Het overige deel bestaat voor 11% uit andere loofboomsoorten en 6% uit andere naaldboomsoorten. Door veranderingen in verjongingssamenstellingen zullen deze verhoudingen veranderen; er komt meer loofhout (behalve populier, dat wordt ook steeds minder aangeplant) en minder naaldhout. De soorten die momenteel veel geoogst worden (naaldhout), worden niet genoeg verjongd. Op termijn zal de oogst daardoor afnemen.

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.