vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een begrip dat de verschillende vormen aan leven (genen, soorten) aangeeft binnen een bepaald gebied (ecosysteem, bioom of de hele wereld).

De gangbare gedachte is hoe hoger de biodiversiteit, hoe veerkrachtiger een systeem (dus beter opgewassen tegen veranderingen) en hoe groter de ecosysteem diensten. Onder ecosysteemdiensten kun je verstaan de diensten die een natuurgebied ons ‘zomaar’ levert; zoals schoon drinkwater, schone lucht, recreatie, voedsel, grondstoffen voor diverse producten etc.

Op de biodiversiteit zijn allerlei factoren van invloed. Niet alle soorten kunnen onder alle omstandigheden overleven. Soorten komen voor op bepaalde plaatsen vanwege klimatologische omstandigheden, historie (hetzij op natuurlijke wijze daar terecht gekomen, hetzij door invloed van mens/dier daar terecht gekomen), beschikbaarheid van voedsel, afwezigheid van concurrentie, etc.

Alhoewel biodiversiteit belangrijk is, hoeft een natuurlijk landschap niet altijd veel biodiversiteit te kennen om toch natuurlijk te zijn. Bij een begrip als biodiversiteit is schaal van enorm belang. Op welke schaal bekijk je de diversiteit? Hoe groter het gebied, hoe meer diversiteit ook haalbaar is, logischerwijs. 

 


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.