vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Bosbedrijf

Resultaten van bedrijven groter dan 50 ha

Op de grotere particuliere bosbedrijven (minstens 50 ha bos) is in 2012 een positief resultaat behaald van 46 euro per ha, waarmee nu vanaf 2006 op een jaar na alle jaren met een plus zijn afgesloten (tabel 4.2). In de periode 2001-2005 werd een jaarlijks verlies geleden van gemiddeld 21 euro per ha.
De gunstige resultaten in de voorgaande jaren - met name in 2006-2007 en 2010-2012 - zijn ook op de grotere bedrijven nog niet eerder vertoond.

Door de gunstige resultaten in de laatste jaren zijn er meer eigenaren van grotere particuliere bosbedrijven die de exploitatie kostendekkend rondzetten, van gemiddeld 41% in de jaren 2001-2005 tot circa 60% vanaf 2006. Het areaal bos met een kostendekkende exploitatie steeg van 50% tot 62%.

 


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.