vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Boswet

De Boswet is een wet die boseigenaren verplicht gekapt bos binnen 3 jaar te herplanten. Daarmee is het een wet die bossen beschermt; dat wat bos is, moet bos blijven. Herbeplanting (of natuurlijke verjonging) vindt in principe op dezelfde locatie plaats, maar indien dat niet mogelijk is, moet er op een andere plaats gecompenseerd worden.

De eerste Nood Boschwet is ontstaan in 1917, later in 1961 omgevormd tot de huidige Boswet. Met nog 4% bosareaal in 1900, werd duidelijk dat we anders met onze bossen moesten omgaan om er ook in de toekomst nog gebruik van te maken. Om te voorkomen dat Nederland bosloos zou worden, heeft de overheid een Boswet aangenomen die voorkwam dat boseigenaren vrij waren in het kappen van hun bos.

De Boswet beschermt niet alleen het areaal van bossen, maar poogt ook de bosgrond te beschermen. Bosgrond ontwikkelt zich steeds verder en biedt, naarmate de tijd toeneemt, steeds weer andere soorten de mogelijkheid om zich te vestigen. “Oud bos” is soortenrijker, dit betekent dus niet dat de bomen oud hoeven zijn! In principe moet de herplant dus op de oude locatie plaats vinden. Slechts als het niet anders kan, kan gecompenseerd worden op een nieuwe locatie, waar zowel de bomen als de bosgrond zich van voor af aan moeten ontwikkelen.

Lees hier de volledige tekst van de Boswet

24 januari 2017: Vanwege de nieuwe natuurwetgeving moeten kapmeldingen voortaan op provinciaal niveau worden gedaan. Elke provincie heeft daarvoor zijn eigen procedure en formulieren.

U vindt hier de link naar het juiste loket per provincie.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.