vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

BRL - Beoordelingsrichtlijn

Een Beoordelingsrichtlijn is een document waarin alle eisen, voorschriften en wetten zijn opgenomen die van toepassing zijn op een product of een proces. Daarnaast is er ook een bepalingsmethode opgenomen, waarmee aangetoond kan worden dat het product of proces aan deze eisen voldoet.  Een BRL stelt daarnaast eisen aan de interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder, om te borgen dat het product of proces continu aan de gestelde eisen blijft voldoen.

BRL’s komen tot stand onder de verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen. In dit College zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd (producenten, afnemers, overheid, onafhankelijke deskundigen), zodat BRL’s een breed draagvlak hebben.

In de houtsector heeft Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) de bevoegdheid (toegewezen door de Raad voor de Accreditatie) om KOMO certificaten te verlenen voor houtproducten en processen in de houtverwerkende industrie. Deze certificaten worden verleend als aan de eisen in een BRL wordt voldaan.

Voor de inlandse houtsector zijn 3 BRL’s belangrijk naast alle andere BRL’s waar Nederlands hout kan worden toegepast:

BRL 2303 − Heipalen
BRL 2904 – Rondhout
BRL 2905 – Gezaagd Europees Naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen.

Op de website van SKH kunnen de BRL’s worden opgevraagd en kan worden nagegaan welke bedrijven beschikken over een KOMO certificaat.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.