vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Cascadering

Cascadering is een keten van processen op basis van één grondstof. Het streven is daarbij het optimaal valoriseren van hout in een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. Alhoewel hoogwaardig zo simpel uitgelegd kan worden als iets dat een hoge marktwaarde kent,  zijn er ook een andere indeling en van hoog- naar laagwaardig. De piramide in het plaatje geeft aan wat veelal gezien wordt als hoge waarde, hoe hoger de waarde, hoe kleiner het volume.

Naast cascadering in  waarde, kan cascadering ook in tijd plaatsvinden, waarbij de grondstof zo lang mogelijk hergebruikt wordt, mogelijk in steeds andere toepassingen. Bijvoorbeeld resthout dat naar de platenfabrikant gaat of een papierfabrikant die gebruik maakt van oud papier. Een derde vorm van cascadering is cascadering in functie, daarmee wordt de grondstof door middel van coproductie gescheiden in verschillende functionele componenten. De waarde van de losse onderdelen  is opgeteld hoger dan de oorspronkelijke waarde.

Het cascade principe past zeer goed in een biobased economy en de AVIH ondersteunt dit ook. De huidige markt echter, werkt nog lang niet volgens het cascade principe. Nog lang niet alle “hoogwaardige” industrieën zijn zover dat ze hout op grote schaal kunnen gebruiken. Daarnaast is nog  weinig kennis over co-gebruik van grondstoffen. En moeten partijen elkaar natuurlijk ook kunnen vinden! De papierindustrie werkt hard aan de cascadering van grondstoffen. (Daar vind u hier meer informatie over). Voorlopig blijft de markt bepalen wat een hoogwaardig product is: dat waar men het meest voor betaalt, heeft de hoogst waarde en is hoogwaardig.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.