vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Exoten

Een exoot is een organisme dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet thuis hoort. Dat maakt het een erg lastige definitie, want wat neem je als referentie punt? Natuur is niet statisch en houdt zich niet aan landsgrenzen.

In het Nederlandse bos komen ook veel exoten voor: Fijnspar, Douglas, Larix, maar ook de Amerikaanse Eik is een exoot. Zelfs over de Grove Den valt te twisten, want deze boomsoort was hier op een bepaald moment compleet uitgestorven en hebben wij later weer terug gebracht. De Grove Den is namelijk een pioniersoort, een boom die zich makkelijk ergens vestigt, en heeft veel licht nodig. Als het bos er eenmaal is, verjongt de grove den zich onder gesloten kronendak slecht. En zo kon deze boom plaats maken voor climaxsoorten, die schaduwverdragend zijn.

Diverse exoten in het Nederlandse bos doen het erg goed, zien er goed uit vormen habitat voor andere planten en dieren. Bovendien kunnen sommige exoten kwalitatief erg goed hout leveren en zijn daarmee gewenst voor de houtsector. Het natuurbeleid is echter een tijd lang gericht geweest op het uitbannen van exoten, deze werden gekapt en mochten zich niet opnieuw verjongen. Momenteel wordt er weer minder aandacht besteed aan het kappen van exoten.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.