vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

GPS

Met GPS in de bosbouw kun je plaats bepalen en navigeren, maar ook punten, routes en oppervlaktes in het veld opnemen. Zo kunnen in de bosbouw beheerders, blessers en inventariseerders met de GPS gegevens verzamelen over onder andere flora en fauna, cultuurhistorie, zorgplichtige bomen en de geplande houtoogst.

Het gebruik van GPS in de bosbouw levert vele voordelen op:

  • Uit oogpunt van natuurbehoud en duurzaamheid is het zaak flora en fauna zo min mogelijk te beschadigen of
  • verstoren en de kortste of minst schadelijke weg te volgen naar een velling of houtstapel en weer terug.
  • Binnen de logistieke sector is de werkdruk hoog en is het van groot belang, niet te lang naar een houtstapel in het bos te hoeven zoeken, of je vast te rijden op een te smal of nat pad, met alle narigheid en herstelwerkzaamheden van dien.
  • In geval van een calamiteit in het bos heeft een hulpdienst er groot belang bij, de plek des onheils snel te kunnen vinden.

In de praktijk krijgen de harvester en forwarder de flora- en faunagegevens van de blesser, leggen hun werklocaties en kuubs vast en volgen de in GPS aangegeven uitsleeppaden. De houttransporteur rijdt volgens de aangegeven, verharde wegen naar de juiste houtstapel (eenduidige nummering) met het gewenste sortiment. In de zagerij worden de gegevens uitgelezen en verwerkt, waarbij gecertificeerd hout gescheiden kan worden aangenomen. De bosbeheerder/-eigenaar kan uiteindelijk de gegevens van zijn bos op kaart en in overzichten ontvangen, zowel digitaal als op papier, zodat volgende inventarisaties en dunningen gestroomlijnd, op basis van de oude gegevens kan verlopen.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.