vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Hout

Hout is een veelzijdig materiaal en kan voor bijna alle toepassingen gebruikt worden. Mits duurzaam geproduceerd, zitten er talloze voordelen aan het gebruik van hout:

  • Hout groeit in het bos en biedt tijdens de groei een leefomgeving voor talloze plant- en diersoorten.
  • Hout is CO2 neutraal: Hout slaat CO2 op en zal alleen bij afbraak of verbranding de opgenomen CO2 loslaten.
  • Hout is een hernieuwbare grondstof: zolang hout uit duurzaam beheerd bos afkomstig is, zal het hout nooit op raken.
  • Hout heeft een positief effect op mensen: het is bewezen dat mensen in een omgeving van natuurlijke materialen zich beter voelen en beter presteren dan in kunstmatige omgevingen.
  • Hout laat zich makkelijk bewerken en is daarom geschikt voor talloze toepassingen. 

Naast algemene voordelen van hout valt er heel veel te zeggen over hout. Een paar belangrijke punten:

  • De ene houtsoort is de andere niet: Net zoals er verschillen zijn tussen bomen, is er ook verschil in eigenschappen tussen houtsoorten.
  • Hout is een natuurlijk materiaal: Zelfs het hout van één houtsoort heeft veel verschillen. Dat heeft te maken met het feit dat hout een natuurlijk materiaal is. Net zoals planten op verschillende plaatsen, verschillende verschijningsvormen heeft, heeft het hout dat ook.
  • Hout kent vele verschijningsvormen: Hout is de algemene term, maar er zijn specifieke benamingen voor diverse varianten van hout, zo is er kern- en spinthout, vroeg- en laathout, kort- en langhout, werkhout, spilhout, juveniel- en volwassenhout, zacht- en hardhout, loof- en naaldhout.
Wil je meer over hout weten? Bel/mail ons dan gerust je vraag! Info@avih.nl of 030-6930040

Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.