vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Houtverkoop

Inschrijving/openbaar/onderhands/gunning uit de hand

Er zijn verschillende methodes waarmee hout op de markt wordt gebracht: Een gunning uit de hand; waarbij verkoper en koper tot afspraken komen, zonder dat er een derde partij in het spel is geweest. Gunning via inschrijving is de andere manier. Een inschrijving kan openbaar zijn; dan mag elke partij die aan de wensen van de verkoper kan voldoen een bod doen, of een onderhandse inschrijving, dan worden slechts enkele partijen uitgenodigd om een bod te doen.

Het meeste rondhout wordt onderhands aangekocht (gunning uit de hand), maar in toenemende mate wordt hout bij onderhandse inschrijving op de markt gebracht. Echt openbare verkopingen zijn er vrijwel niet meer. Dat de onderhandse verkoop zo belangrijk is heeft alles te maken met het feit dat het hout op stam wordt verkocht: daardoor heeft de boseigenaar meer belang bij de keuze van het juiste bedrijf omdat deze ook het bos goed moet behandelen tijdens de uitvoering van de oogst. Niet alleen de financiële opbrengst telt maar ook het vertrouwen dat wordt gesteld in een bedrijf. Het is plezieriger voor partijen om samen te werken op basis van een gegroeide relatie. Daardoor kan de koper ook kennis van het bos opbouwen en weet daardoor bijna even goed als de eigenaar wat, wanneer, waar mogelijk is. Dat komt de dienstverlening en het bos ten goede.

Niettemin is er een tendens -vooral bij overheden (ook vanuit hun verplichting in de aanbestedingswet)- om hout door middel van inschrijving te verkopen aan de meest biedende partij. Deze trend om zowel objectiviteit bij de keuze van de koper af te dwingen als een hoge prijs te realiseren heeft als nadelig bijeffect dat geen vertrouwensrelatie wordt opgebouwd met een bedrijf en dat bedrijven in de hierdoor zwaardere concurrentie concessies moeten doen aan kwaliteit om bedrijfseconomisch verantwoord te kunnen werken. Het stellen van tal van voorwaarden doet daaraan niet veel af. Veeleer zorgt dat voor een hogere toezichtsinspanning om naleving van alle voorwaarden te controleren.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.