vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Inlands Hout

‘Nederlands hout doet mee’

De kwaliteit van Nederlands hout is prima. Nederlands hout wordt in bijna alle producten verwerkt die doorgaans grotendeels uit geïmporteerd hout worden gemaakt. Dat geldt ook voor de bouw-, parket- en meubelindustrie. De beperking op het Nederlandse hout is niet zozeer de kwaliteit, maar veel meer de beschikbaarheid; we hebben niet veel hout van de gewenste houtsoort en de gewenste kwaliteit.

Vanwege onze grote afhankelijkheid van het buitenland voor onze houtconsumptie is het goed om zoveel mogelijk inlands hout op de markt te brengen. Het Nederlandse bos kan daarmee een bescheiden bijdrage leveren aan de vermindering van de oogstdruk op uiterst waardevolle bossen elders in de wereld. Juist vanwege die grote importstromen voelt Nederland zich mede verantwoordelijk voor een duurzame houtproductie in het buitenland.

In het Nederlandse bos staat een houtvoorraad van ruim 58 miljoen m³. Gemiddeld per ha staat er nu 198 m³ hout. De totale bijgroei bedraagt 2,2 miljoen m³ per jaar en neemt nauwelijks meer toe (gemiddeld 8 m³ /ha/jaar). Van deze bijgroei wordt momenteel 65% geoogst, een deel (10%) wordt aan het dode hout toegevoegd, terwijl de rest (25%) naar de staande houtvoorraad gaat. Het oogstpercentage ligt voor naaldhout (85%) aanzienlijk hoger dan voor loofhout (41%). Een verhoging van de oogst van 65% naar 75% van de bijgroei zou een extra oogstvolume opleveren van 223.000 m³ .

Zo simpel als het hier geschetst wordt, is het helaas niet: Afhankelijk van wie de eigenaar is van het bos, zijn er natuurlijk verschillen: het particuliere bos heeft een andere samenstelling en een andere doelstelling dan bijvoorbeeld het bos van Staatsbosbeheer. SBB heeft relatief jong bos. De houtvoorraad in hun bossen neemt daarom veel sneller toe dan in de meeste bossen in particulier bezit.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.