vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Levenscyclus en LCA

Een veel gebruikte term van de afgelopen tijd is LCA, oftewel levenscyclusanalyse. In een LCA gaat het om de milieuprestatie van een product gedurende het hele leven van een product, dus zowel de geboorte als het gebruik en het afvalverwerkingsstadium. Van ‘cradle to grave’.

LCA’s nemen de materialen, de productieketen, de levensfase, het onderhoud en de recycling of afvalverwerking mee in de berekening om tot een milieuscore te komen. Het is daarmee een poging om een objectieve inschatting te geven aan de milieubelasting van producten.

In Nederland is het vanaf 1 januari 2013 verplicht vanuit het Bouwbesluit om een milieuprestatie in te dienen voor een omgevingsvergunningaanvraag. Dat betekent dat LCA’s moeten worden berekend voor bouwproducten, waaronder ook hout. De houtsector werkt hard aan het leveren van goede LCA’s.

Er kleven echter ook nadelen aan LCA’s. Het is helemaal niet eenvoudig te bepalen waar een LCA moet stoppen met insluiten in een  berekening. Bijvoorbeeld een draagbalk in een huis: Deze is gezaagd, vervoerd, geschaafd, vervoerd en vastgezet. Het vervoer telt mee, maar daarvoor is wel een voertuig nodig. Die ook geproduceerd moet worden. Telt deze ook mee?

De sector ziet LCA’s als nog een mogelijkheid om te bekrachtigen dat hout de groene oplossing is voor veel producten.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.