vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Ontbossing

Ontbossing is het verdwijnen van bos door menselijk handelen. Ontbossing is vooral bekend van het verdwijnen van Tropisch Regenwoud. Ontbossen kan verstrekkende gevolgen hebben voor plant, dier en ook mens, zoals erosie en overstromingen.

Ontbossen is van alle tijden en gebeurt om velerlei redenen. Een voor de hand liggende reden is het willen benutten van het hout. Maar veel vaker is de echte reden van ontbossing niet het gebruik maken van het hout, maar het gebruik willen maken van de grond voor andere doeleinden, zoals sojabonen, palmolieplantages, of andere grootschalige landbouw. In Nederland wordt er ook ontbost. In ons land gebeurt dat dan meestal omdat bos moet wijken voor andere vormen van natuur (denk aan heide of zandverstuivingen), voor bouwgrond of door het verleggen of verbreden van infrastructuur (spoorwegen of autowegen).

Ontbossing is onvermijdelijk. En ontbossing op zich is niet per definitie verkeerd. Belangrijk daarbij is wel dat er maar weer (elders) herplant wordt. Zolang dat gebeurt, blijft het bos bestaan. Bij voorkeur op dezelfde locatie, omdat dan de kwaliteit van het bos (door de aanwezige bosgrond) kan worden behouden. Wordt er niet teruggeplant, dan geldt: weg is weg. En wat weg is, komt niet zomaar terug.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.