vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Rondhouthandel

De markt van Nederlands rondhout wordt gekenmerkt door een veelheid van boomsoorten, een veelheid van aanbieders, kleinschalige aanbiedingen uit kleine bosgebieden en een overwegend kleinschalige rondhoutverwerkende industrie die, naast de grootschalige papier- en platenindustrie in Nederland, België en Duitsland, zijn producten afzet in een markt die wordt gedomineerd door importmateriaal.

De verwerkende industrie vraagt rondhoutsortimenten van een bepaalde houtsoort, kwaliteit en kwantiteit van een gespecificeerde diameter en lengte. De boseigenaar biedt daarentegen meestal het hout staande in het bos aan. De rondhouthandel vormt in die situatie de verbindende schakel om het zeer diverse langhout aanbod te transformeren in specifieke aanbiedingen aan rondhoutverwerkende bedrijven in binnen- en buitenland. Er is een specifieke rol weggelegd voor de exploiterende rondhouthandel: dat zijn bedrijven die voor eigen rekening en risico het hout op stam inkopen bij de boseigenaar en vervolgens oogst, transport en levering aan de rondhoutverwerkende industrie uitvoeren.

De hele keten van bos tot industrie is daarmee in één hand zodat korte communicatielijnen een efficiënte ketenorganisatie bewerkstelligen. Er bestaan veel onderlinge netwerken bij rondhouthandel en daarmee samenwerkende aannemers van boswerk, vervoerders van rondhout en verwerkende industrie. “De handel” doet dus veel meer dan het woord handel suggereert.

De handel vervult een essentiële schakelfunctie door enerzijds verkoopcontracten voor levering van sortiment aan de industrie te sluiten en anderzijds inkoopcontracten bij de boseigenaar. In het Nederlandse kleinschalige bos dat een zeer divers houtaanbod op weinig gestructureerde manier kent is dat een efficiënte marktorganisatie die maximale concurrentie kent: zowel bij de levering aan de industrie als bij de inkoop van de boseigenaar.

De exploiterende handel heeft vaak een deel eigen exploitatie en/of transportcapaciteit en huurt voor een deel capaciteit van derden in: motorzagers, harvesters, uitrijders/slepers, langhout of sortimenttransport, al dan niet in combinatie met scheeps- of treintransport.

Het aantal rondhouthandelaren is niet exact aan te geven. Binnen het ledenbestand van de AVIH zijn circa 50 bedrijven die handel als hoofd- of nevenactiviteit hebben. Deze bedrijven zijn samen goed voor driekwart van de Nederlandse houtoogst.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.