vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Certificering & Erkenning

Het wordt steeds belangrijker om kwaliteit en duurzaamheid aantoonbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van certificeren. De AVIH houdt zich daarom bezig met de beschikbare certificaten in de bosbouwsector en benaderd dit vanuit een praktisch en werkbaar oogpunt. Tenslotte moet certificering wel bruikbaar blijven, anders schiet het zijn doel voorbij.
ErBo

ERBO-logo-def.png

De Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) is een branchespecifieke certificering voor de Nederlandse bosbouwaannemers. Het doel van de regeling is om de professionele gekwalificeerde aannemers van boswerk te kunnen onderscheiden van 'andere' bedrijven die ook wel eens een boom omzagen. De ErBo regeling is belangrijk en uniek in de bosbouwsector: Het staat voor kwaliteit van de bosbouwaannemers.

logo-SKBNL.pngStichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk (SKBNL) beheert de Erkenningsregeling Bosaannemers en bevordert daarmee de kwaliteit van werken in het bos. De AVIH is sinds 1987 betrokken bij het opstellen van de ErBo en nemen zitting in het bestuur en het College van Deskundigen van SKBNL.

Voor meer informatie over de ErBo kunt u terecht op de website van SKBNL of u kunt contact opnemen met de AVIH.

FSC/PEFC

pefc-logo.pngFSC_N003261_Promotional_with_text_Landscape_GreenOnWhite_r_BjQkoz.pngHet certificeren van bossen en de Chain of Custody (CoC) is ook voor AVIH leden van belang. De AVIH ondersteunt het gedachtegoed achter de keurmerken volledig, maar blijft wel waken voor praktische uitvoerbaarheid van de onderdelen. De AVIH heeft in 2005 een project opgezet waarin haar leden CoC gecertificeerd werden volgens de richtlijnen van FSC® (Forest Stewardship Council) en/of PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Door het gezamenlijk voor de sector te regelen, heeft de AVIH een bijdrage geleverd in de verduurzaming van de sector.

Meer informatie over duurzaam bosbeheer kunt u vinden via http://www.fsc.nl/nl-nl / https://pefcnederland.nl/

WAT IS UW CARBON FOOT-PRINT?

Als lid of relatie van de AVIH bent u begaan met het milieu en verantwoord bosbeheer en  heeft u duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Steeds vaker zien we vragen naar de volgende stap: wat is de CO₂-voetafdruk? Maar wat is dit?  

Carbon Footprinting: streven naar duurzame oplossingen en kostenbesparingen binnen uw bedrijf

Een CO₂-voetafdruk is de hoeveelheid CO₂ die vrijkomt bij de werkzaamheden van een bedrijf, huishouden of activiteit. Of het nu gaat om het energieverbruik op kantoor, of het brandstofverbruik van machines, een “carbon footprint” heeft iedereen.

Door het berekenen van deze carbon footprint krijgt u inzicht in uw bedrijfs- of productieproces. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee. U kunt:

  • kosten besparen (door bijv. energiebesparing, efficiënter rijden, ...); 
  • vorm geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • een duurzaam en efficiënt proces inrichten;
  • uzelf positief profileren in de markt (d.m.v. marketing)

Wilt u meer informatie over uw CO₂-voetafdruk, kijkt u dan eens op de website van Face the Future (www.facethefuture.com) uit Amsterdam. 

Certificeren biomassa

Er is een Europese wettelijke regeling voor duurzame brandstof (vloeibare transport) maar niet voor vaste biomassa zoals hout. De Europese Commissie heeft begin 2011 een publieke consultatie gedaan naar de opvattingen hierover. Ook de AVIH maakte gebruik van de gelegenheid om zijn opvatting aan te geven. De bedoeling was om voor 1 januari bekend te maken of er een wettelijke regeling zou moeten komen en wat die zou moeten inhouden. Dat is niet gelukt. Intussen accepteert de Nederlandse overheid meerdere certificeringsystemen bij toekenning van de SDE subsidie.

Voor wat betreft houtige biomassa stellen bijvoorbeeld landen zoals Zweden, Oostenrijk, Finland en Tsjechië dat ze geen extra regelgeving wensen, terwijl andere landen, zoals Nederland, wel willen dat er in heel Europa een uniforme regel geldt. De "Boslanden" wijzen erop dat ze al sinds jaar en dag op verantwoorde manier gebruik maken van de energie uit hout zonder regelgeving. Importlanden daarentegen willen niet dat ze het risico gaan lopen elders in wereld ongewenste effecten op het bos te veroorzaken door specifieke biomassa oogst. Feit is dat alle Europese landen per maart 2013 van alle hout, dus ook energiehout, al zullen moeten kunnen bewijzen dat het legaal is geoogst . Daarnaast geldt voor alle bosproducten uit gecertificeerd bos - dus ook energiehout/biomassa - dat het enkele feit dat het FSC of PEFC gecertificeerd is, maakt dat het al aantoonbaar duurzaam is. Dat zou extra regelgeving overbodig moeten maken. 

Niettemin: intussen zijn er al talloze initiatieven van bedrijven en van organisaties die een systeem van duurzaamheidcertificering hebben ontwikkeld. Dat is een gevolg van het gebrek aan duidelijkheid vanuit Europa. Het is op dit moment niet zo makkelijk om in te schatten welk van de systemen uiteindelijk aan de Europese eisen zal voldoen. De Europese Commissie is in ieder geval een voorstel aan het voorbereiden voor het Europese Parlement. Over de inhoud en de status wat betreft wettelijke verplichting is nog niets bekend.

  • Certificeringschema
  • Via deze link is de informatie verkrijgbaar over de Renewable Energy Directive. 
    Daarin is ook het overzicht te vinden van de meer dan 150 reacties die burgers, overheden en organisaties hebben gegeven.

 

Terug naar dossiers


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.