vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Certificering & Erkenning

Het wordt steeds belangrijker om duurzaamheid en kwaliteit aantoonbaar te maken. Certificeren is hier een belangrijk onderdeel in. De AVIH houdt zich dan ook bezig met certificeren van diverse aspecten in de bosbouwsector en benaderd certificaten ook vanuit praktisch oogpunt. Tenslotte moet certificering wel werkbaar blijven, anders dan schiet het zijn doel voorbij.

ErBo

De Erkenningsregeling Bosaannemers is specifiek voor de Nederlandse bosbouwaannemers ontwikkeld. Het doel van deze regeling is om de professionele gekwalificeerde aannemers van boswerk te kunnen onderscheiden van 'andere' bedrijven die ook wel eens een boom omzagen. Meer over de details van de ErBo regeling vindt u op  de website van SKBNL (Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk).

De ErBo regeling is belangrijk in de bosbouwsector. Het staat voor kwaliteit van de bosbouwaannemers. De AVIH is vanaf 1987 ook betrokken geweest bij het opstellen van de ErBo en is nog steeds betrokken bij de kwaliteit van de regeling, onder andere door zitting te hebben in het bestuur en het College van Deskundigen van SKBNL.

Downloads

FSC/PEFC

Het certificeren van duurzaam bosbeheer en de chain of custody is ook voor AVIH leden van belang. AVIH ondersteunt het gedachtegoed achter de keurmerken volledig, maar blijft wel waken voor praktische uitvoerbaarheid van de onderdelen. De AVIH heeft in 2005 een project opgezet waarin haar leden COC gecertificeerd werden voor FSC en/of PEFC. Door het gezamenlijk voor de sector te regelen, heeft de AVIH een bijdrage geleverd in de verduurzaming van de sector.

Biomassa

De AVIH volgt de ontwikkelingen op het gebied van het certificeren van biomassa nauwkeurig is.

Voor meer over certificering van biomassa, zie dossier biomassa - certificering.

WAT IS UW CARBON FOOT-PRINT?

Als lid of relatie van de AVIH bent u begaan met het milieu en verantwoord bosbeheer. En misschien bent u ook al FSC- of PEFC gecertificeerd. In ieder geval heeft u duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Steeds vaker zien we vragen naar de volgende stap: wat is de CO₂-voetafdruk? Maar wat is dit?  

Carbon Footprinting: streven naar duurzame oplossingen en kostenbesparingen binnen uw bedrijf

Een CO₂-voetafdruk is de hoeveelheid CO₂ die vrijkomt bij de werkzaamheden van een bedrijf, huishouden of activiteit. Of het nu gaat om het energieverbruik op kantoor, of het brandstofverbruik van machines, een “carbon footprint” heeft iedereen.

Door het berekenen van deze carbon footprint krijgt u inzicht in uw bedrijfs- of productieproces. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee. U kunt:

  • kosten besparen (door bijv. energiebesparing, efficiënter rijden, ...); 
  • vorm geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • een duurzaam en efficiënt proces inrichten;
  • uzelf positief profileren in de markt (d.m.v. marketing)

Wilt u meer informatie over uw CO₂-voetafdruk, kijkt u dan eens op de website van Face the Future (www.facethefuture.com) uit Amsterdam. 

 

Terug naar dossiers


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.