vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Ontwikkeling & Techniek

Houtoogst wordt tegenwoordig voor een groot deel machinaal gedaan. Er vinden steeds weer allerlei innovaties plaats voor deze machines om zowel de oogst efficiënter te laten verlopen, als het de machinist comfortabeler te maken.

De AVIH volgt innovaties en ontwikkelingen op het gebied van machines en techniek. Wij organiseren voor onze leden, waar nodig, extra onderzoek voor de Nederlandse situatie of wanneer het wijzigingen in regelingen betreft, behartigt de AVIH de gezamenlijke belangen van de sector.
Cao

Cao Bos en Natuur 2018-2021

Deze cao geeft de afspraken tussen werkgevers en werknemers in de bos- en natuursector weer. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, functies, verlof, ziekte en ontslag, geregeld.

Download hier de cao Bos en Natuur 2018-2021

Download hier alleen de salaristabel 2018-2021

 

Cao Hout

Deze cao geeft de afspraken tussen werkgevers en werknemers in de houtsector weer. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, functies, verlof, ziekte en ontslag, geregeld.

Scholing & Training

MBO

In Nederland zijn een aantal opleidingen gerelateerd aan de bosbouw op diverse scholingsniveaus. 

 

Duurzame inzetbaarheid

Door ontgroening en vergrijzing neemt de beroepsbevolking in de sector bos en natuur af. Waar halen we in de toekomst onze medewerkers vandaan? Aan de andere kant wordt er gevraagd om langer door te werken. Als organisaties bestaansrecht willen houden, moeten ze tijdig reageren op de huidige ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt. Centrale vraag voor de werkgever hierbij is ‘hoe blijf ik als werkgever aantrekkelijk voor mijn huidige en toekomstige werknemers en welke uitstraling heeft mijn bedrijf of organisatie zodat mensen er willen werken’? Voor werknemers is de vraag hoe ik interessant blijf voor mijn huidige en toekomstige werkgever.Belangrijk is dat we ons realiseren dat we anders kunnen kijken naar hoe mensen hun bijdrage leveren aan het bedrijf of de organisatie en wellicht op basis hiervan op een andere manier inrichten.

Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen wensen en mogelijkheden op het gebied van vitaliteit, organisatie en scholing en ontwikkeling verkend worden met elkaar en kunnen hierover duidelijke (individuele) afspraken worden gemaakt. Het is wenselijk dat met medewerkers wordt gekeken naar perspectieven in het bedrijf of de organisatie en dat deze in staat worden gesteld hun kwaliteiten zo optimaal mogelijk in te zetten en te ontwikkelen. Het is belangrijk dat werknemers en ook werkgevers zich blijvend kunnen ontwikkelen zodat ze mee kunnen en hun ervaring breed kunnen inzetten en zo duurzaam inzetbaar blijven. Er zijn in de sector bos en natuur goede mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling.

Als u gebruik wilt maken van een onafhankelijk en kosteloos advies, neem dan contact op met Annika van Dijk, VBNE, 0343-745257/ a.vandijk@vbne.nl.

Heeft u interesse in het volgen van een cursus, klik dan op de volgende link: flyer-training-houd-medewerkers-inzetbaar.pdf

 

Terug naar dossiers


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.