vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Medewerkers & Ontwikkeling

De mens is de drijvende kracht achter elk bedrijf. Houtoogst wordt tegenwoordig voor een groot deel machinaal gedaan, maar nog steeds zit er een machist achter de knoppen. 

De AVIH volgt innovaties en ontwikkelingen op het gebied van machines en techniek. Wij organiseren voor onze leden, waar nodig, extra onderzoek voor de Nederlandse situatie of wanneer het wijzigingen in regelingen betreft, behartigt de AVIH de gezamenlijke belangen van de sector.
Scholing & Training

De AVIH zet zich in voor goed onderwijs dat aansluit bij de praktijk. Hierbij proberen we de lijnen met de scholen zo kort mogelijk te houden door met hen in gesprek te gaan én te blijven. Ben je geïnteresseerd geraakt in het bosbouwvak en wil je weten of het iets voor jou is en welke mogelijkheden er dan zijn? Of wil je je juist verder door ontwikkelen in dit vakgebied? In Nederland zijn een aantal opleidingen en cursussen gerelateerd aan de bosbouw op diverse scholingsniveaus. Om je een handje op weg te helpen, hebben er hieronder een aantal verzameld.

MBO

 

HBO

WO

Helicon Aeres Van Hall Larenstein Wageningen University & Research
Zone.college Scalda Aeres Hogeschool  
Wellantcollege Clusius College    
CITAVERDE Lentiz    
Nordwin College Curio    
Terra      

Jeugd

VMBO / Groene Lyceum Groene Lyceum
Helicon Aeres
Zone.college Terra 
Wellantcollege CITAVERDE
Nordwin College  Lentiz 
Clusius College   

Duurzame inzetbaarheid en cursussen

Door ontgroening en vergrijzing neemt de beroepsbevolking in de sector bos en natuur af. Centrale vraag voor de werkgever hierbij is ‘hoe blijf ik als werkgever aantrekkelijk voor mijn huidige en toekomstige werknemers en hoe houd ik mijn medewerkers zo lang mogelijk aan het werk?' Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen wensen en mogelijkheden op het gebied van vitaliteit, scholing en ontwikkeling verkend worden met elkaar en kunnen hierover (individuele) afspraken worden gemaakt. Het is belangrijk dat werknemers én werkgevers zich blijvend kunnen ontwikkelen, zodat ze hun ervaring breed kunnen inzetten en zo duurzaam inzetbaar blijven. Er zijn in de sector bos en natuur goede mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling.

Cursusinstellingen  
CITAVERDE Cursus Centrum Groen
Nordwin College IPC Groene Ruimte
TerraNext Ingenieursbureau Evan Buytendijk

Hout Opleidings Centrum   

En nog vele anderen..

Cao

De AVIH komt op voor de belangen van de AVIH-leden tijdens de cao-onderhandelingen en is actief gesprekspartner in het sociaal overleg. Een cao geeft de afspraken tussen werkgevers en werknemers in de bos- en natuursector weer. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, functies, verlof, ziekte en ontslag, geregeld.

Cao Bos en Natuur

Onder de cao Bos en Natuur vallen verschillende organisaties waaronder Natuurmonumenten, Landschapschapsorganisaties en leden van de AVIH. 

Download hier de cao Bos en Natuur 2018-2021

Download hier alleen de salaristabel 2018-2021 

 

Cao Hout

Deze cao geeft de afspraken tussen werkgevers en werknemers in de houtsector weer. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, functies, verlof, ziekte en ontslag, geregeld.

Download hier de cao Houthandel 2019-2020

 

Terug naar dossiers


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.