vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Ontwikkeling & Techniek

Houtoogst wordt tegenwoordig voor een groot deel machinaal gedaan. Er vinden steeds weer allerlei innovaties plaats voor deze machines om zowel de oogst efficiënter te laten verlopen, als het de machinist comfortabeler te maken.

De AVIH volgt innovaties en ontwikkelingen op het gebied van machines en techniek. Wij organiseren voor onze leden, waar nodig, extra onderzoek voor de Nederlandse situatie of wanneer het wijzigingen in regelingen betreft, behartigt de AVIH de gezamenlijke belangen van de sector.
Technische innovaties

De wereld is volop in beweging. Trends en ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel op. Niet alleen innovaties op het gebied van digitalisering en robotisering, ook op het gebied van klimaat en biodiversiteit.

Ook in de bosbouw gaan de (technische) ontwikkelingen door op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. De werkzaamheden worden steeds meer uitgevoerd met duurzamere en geavanceerdere machines. 

 

Control Tire Inflation

Bij dit systeem gaat het om het centraal bedienen van de luchtdruk in de banden van een voertuig, zodat de prestatie geoptimaliseerd kan worden afhankelijk van de ondergrond.  Zo heeft het verlagen van de luchtdruk in een band tot gevolg dat er meer contact is tussen de band en de grond waardoor het rijden op zachtere gronden makkelijker wordt en minder schade aanricht. Doordat de chauffeur  kan beslissen over de luchtdruk in de banden, kan de prestatie van machines verbeterd worden, de prestatie wordt vooral verbeterd als er veel sprake is van  “off road” transport, zoals bijvoorbeeld in grootschalige bosbouw. De AVIH heeft aangezet tot een onderzoek voor de Nederlandse situatie en de resultaten hiervan zijn gepresenteerd op de ledenbijeenkomst. 

Control Tire Inflation – Documenten:

GPS

Toen GPS wat serieuzere vormen aannam, heeft de AVIH voor haar leden een bijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden van GPS in de bosbouw. Hier hebben een leverancier en dealer laten zien hoe GPS in de bosbouw werkt en wat de specifieke mogelijkheden waren. Bovendien kon via de AVIH gebruik gemaakt worden van een collectieve korting, bij aanschaf van een GPS.

GPS - Documenten:

Harvesterhead: Train jezelf op een houtoogstmachine

Tegenwoordig worden steeds meer oogstprojecten machinaal uitgevoerd met de inzet van harvesters: houtoogstmachines die de boom vellen, onttakken en de stam computergestuurd afkorten in een optimale sortimentssamenstelling. 
Het echt effectief werken met een oogstmachine en goed gebruik maken van alle computermogelijkheden aan boord vereist veel ervaring en inzicht. Om beginnende harvestermachinisten bewust te maken van alle mogelijkheden – en bij de routiniers de ervaring nog eens te toetsen aan de theorie – is een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld: Harvesthead.

Het is in heel Europa gebleken dat veel mogelijkheden nog niet worden benut. De boordcomputer biedt ook de mogelijkheid om het houttransport vanuit het bos naar de verwerkende industrie beter te organiseren. GPS is daarbij het sleutelwoord. Verbeteringen in de logistiek – maar ook tijdige, automatische signalering van onderhoudsbehoefte- kunnen kostenbesparend werken en zijn daarmee van invloed op de concurrentiekracht.

Als resultaat van een Europees project, waarin wetenschappers, opleiders, machinisten, zagerijen en machineleveranciers samenwerken is deze trainingsmethode ontwikkeld. Deze module is in verschillende Europese landen uitgetest.

Behalve voor aanstaande machinisten is de cursus ook de moeite waard voor andere sectorgenoten (ook in beleid en onderzoek), omdat het een goed beeld geeft van de potenties die de harvestertechnologie heeft om de concurrentiekracht te verbeteren.

De trainingsmethode is in het Engels en bevat steeds, na de informatie, een aantal meerkeuze vragen (en een score voor de juiste antwoorden).

De opbouw:

 1. Introductie houtoogst en leveringsketen van bos naar industrie.
 2. Meten en kalibreren.
 3. Optimaliseren.
 4. Gegevens en gegevensoverdracht.
 5. Gebruik van de software.

 

innovawoodportal.jpg

 

Module 1: Introductie

 • Beschrijving van de huidige stand van zaken van houtoogst
 • Gegevensvoorziening en –gebruik in de houtketen 

Module 2: Meten en kalibreren

calibration.jpg

 • Houtmeten en kalibreren verzekert nauwkeurigheid
 • Meten – machinemeting vermindert de noodzaak om hetzelfde hout vaker te meten
 • Kalibreren- verzekert de meetnauwkeurigheid en garandeert accurate productiegegevens
 • Controles- regelmatige controle om de nauwkeurigheid te handhaven
 • Registratie - snel beschikbare – en makkelijk leesbare informatie wordt continue geproduceerd.


Module 3: Optimaliseren

optimalisatie.gif

 • Optimalisering van de productie levert een bijdrage aan de winstgevendheid
 • In waarde – omdat het best mogelijke gebruik van de stam wordt gemaakt (die de meeste winst oplevert)
 • In arbeidsomstandigheden– omdat de werkomgeving minder ‘stressy’ wordt
 • In productiviteit – omdat een betere planning en een efficiënter gebruik van de machine mogelijk is
 • Met minder afval – omdat een betere ‘uitponding’ van elke stam mogelijk is.


Module 4: Gegevensoverdracht naar mobiele netwerken

gegevensoverdracht.jpg

 • Om de logistiek in de houtketen te verbeteren is het nodig om opstandgegevens, bestellinggegevens en productiegegevens op een continue basis uit te wisselen
 • In deze module leer je hoe de gegevens van de klant via de houthandel naar de harvestermachinist, de uitrijder en de transporteur en de verwerkende industrie kunnen worden verzonden.


Module 5: Gebruik van de software

Deze module geeft een introductie in de verschillende soorten software op de harvester. Omdat Timberjack een projectpartner was, zijn de voorbeelden daarvan afkomstig. Andere harvestermerken kennen soortgelijke opties.

 • Gebruik van GIS en GPS programma’s
 • Gebruik van GPS op de harvester
 • Overzicht van de Timbermatic 300
 • Gebruik van interface en bedieningstoetsen
 • Gebruik van het SILVIA administratieprogramma
 • Werk- en onderhoudsplanning 

 

display.gif

Stuur even een mailtje naar office@innovawood.com om een gebruikersnaam en password te vragen en je kunt beginnen. Veel succes!

Boekje met tips voor Forwarder Machinisten:

Scholing & Training

MBO

In Nederland zijn een aantal opleidingen gerelateerd aan de bosbouw op diverse scholingsniveaus. 

 

Duurzame inzetbaarheid

Door ontgroening en vergrijzing neemt de beroepsbevolking in de sector bos en natuur af. Waar halen we in de toekomst onze medewerkers vandaan? Aan de andere kant wordt er gevraagd om langer door te werken. Als organisaties bestaansrecht willen houden, moeten ze tijdig reageren op de huidige ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt. Centrale vraag voor de werkgever hierbij is ‘hoe blijf ik als werkgever aantrekkelijk voor mijn huidige en toekomstige werknemers en welke uitstraling heeft mijn bedrijf of organisatie zodat mensen er willen werken’? Voor werknemers is de vraag hoe ik interessant blijf voor mijn huidige en toekomstige werkgever.Belangrijk is dat we ons realiseren dat we anders kunnen kijken naar hoe mensen hun bijdrage leveren aan het bedrijf of de organisatie en wellicht op basis hiervan op een andere manier inrichten.

Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen wensen en mogelijkheden op het gebied van vitaliteit, organisatie en scholing en ontwikkeling verkend worden met elkaar en kunnen hierover duidelijke (individuele) afspraken worden gemaakt. Het is wenselijk dat met medewerkers wordt gekeken naar perspectieven in het bedrijf of de organisatie en dat deze in staat worden gesteld hun kwaliteiten zo optimaal mogelijk in te zetten en te ontwikkelen. Het is belangrijk dat werknemers en ook werkgevers zich blijvend kunnen ontwikkelen zodat ze mee kunnen en hun ervaring breed kunnen inzetten en zo duurzaam inzetbaar blijven. Er zijn in de sector bos en natuur goede mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling.

Als u gebruik wilt maken van een onafhankelijk en kosteloos advies, neem dan contact op met Annika van Dijk, VBNE, 0343-745257/ a.vandijk@vbne.nl.

Heeft u interesse in het volgen van een cursus, klik dan op de volgende link: flyer-training-houd-medewerkers-inzetbaar.pdf

 

Terug naar dossiers


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.