vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Geschiedenis AVIH

1949-1951
Op 8 november 1949 ontstond het initiatief tot oprichting van een eigen vereniging inlands hout. De hierbij betrokken ondernemers waren tot dan toe lid van de Vakgroep Groothandel in Hout. Bij afwezigheid van e-mail, fax en mobiele telefoon duurde het allemaal even voordat op 8 december 1951 de statuten van de AVIH bij de notaris passeerden. Met een startkapitaal van ƒ 16.526,54 was de Algemene Vereniging Inlands Hout een feit.

1991
Het AVIH voorzitterschap wordt omgevormd tot een onafhankelijke positie. Dit is een grote stap omdat hiermee zowel de band tussen de leden en de voorzitter verbeterd wordt, maar ook krijgt de vereniging hiermee een voorzitter die zich volledig kan richten op de belangenbehartiging van de branche. Kees Boon wordt benoemd tot voorzitter. Het ledental staat op 45.

1992
Truus Steenvoort komt de AVIH versterken op het secretariaat. Zij voert de administratie.

1995
Het ledental staat op 90. In 4 jaar tijd is het ledental verdubbeld!

2001
Op 8 december 2001 bestond de AVIH 50 jaar. De vereniging heeft er toen bewust voor gekozen om er géén symposium, receptie, studiedag of grote publiekshappening van te maken. Het PR effect daarvan zou te kortstondig zijn. De AVIH moet het hebben van voortdurend zélf het goede verhaal vertellen. De vereniging investeert in zichzelf: in onderlinge contacten, in uitwisseling van informatie, in verbetering van eigen kwaliteit.

2010
Irma van Noort komt het secretariaat versterken. Zij zet zich in voor zowel AVIH, VHN als PEFC. 

2011
Berdien van Overeem komt de AVIH versterken in de functie van stafmedewerker. Zij zet zich in voor zowel AVIH als VHN. (uit dient per 2016).

2013
Saskia Faber komt het secretariaat versterken (ter vervanging van Truus Steenvoort -gepensioneerd). Zij voert de financiële administraties voor Bos en Hout Support, AVIH, VHN, PEFC en SKBNL. 

 

Geschiedenis record:
De AVIH bewaart haar geschiedenis en de behandelde dossiers tot 1995 in het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen, bel of mail ons dan gerust!
Bel 030 693 0040 of mail naar info@avih.nl.

 


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.