vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

: Brochure: onbehandeld vers resthout: Afval of Niet?Een nieuwe brochure van de vereniging Inlands Hout maakt een eind aan de onduidelijkheid over de al dan niet afvalstatus van resthout. De brochure is bedoeld als toelichting en dient ter ondersteuning voor bevoegd gezag, handhaving en marktpartijen. Al geruime tijd was er verwarring of houtige biomassa nu wel of geen afval is. Dat allemaal vanwege een vertaalfout van Europese wetgeving naar Nederlandse wetgeving. Nu die vertaalfout in april 2012 gerectificeerd is, is er geen discussie meer nodig: schoon, onbehandeld hout is geen afval! In de wet wordt al het “bosbouwmateriaal” uitgezonderd van de afvalregelgeving indien het wordt gebruikt in de land- of bosbouw, voor de productie van energie of processen of methoden die onschadelijk zijn voor mens en milieu. De brochure gaat daarom ook uitgebreid in op welk type materiaal onder “bosbouwmateriaal” wordt verstaan en wat is toegestaan met dit materiaal. De brochure van de AVIH geeft antwoord op de belangrijkste vragen omtrent dit onderwerp. Hout uit bos en landschap of onbehandeld resthout is geen afval. Maar ook hout dat vrijkomt als bijproduct bij de verwerking van stamhout of schoon zaaghout, zoals schaaldelen, chips, schors, zaagsel, afkortstukken, houtkrullen, zaagmeel en houtspaanders zijn vrijgesteld van de afvalstatus. Dat is belangrijk voor vervoerders die niet hun transporten hoeven te melden en geen aparte afvalvervoer vergunning hoeven te hebben. Ook de vergunningverlening voor de opwekking van duurzame energie is makkelijker nu de brandstof geen afval is. Behandeld hout (geverfd, gelakt, verduurzaamd, verlijmd , gecoat of brandvertragend behandeld) wordt aan het eind van de gebruiksperiode wel gezien als afval.

Neem contact op met AVIH van AVIH via info@avih.nl.

Foto's

Klik op de foto's voor een vergroting.


Deze advertentie loopt van 01-01-2019 tot 01-10-2025.

Terug naar het overzicht van de advertenties


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.