vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

: Uw Bos, Uw ToekomstOnder invloed van de economische neergang en de bezuinigingen op natuurbehoud, waardoor boseigenaren minder subsidie krijgen, voltrekt zich langzamerhand een omslag in het denken over de bosbouw in ons land. De oogst van hout uit eigen bos komt opnieuw in de belangstelling. De Algemene Vereniging Inlands Hout brengt daarom juist nu een brochure uit over de mogelijkheden bij duurzaam bosbeheer. Om het bewustzijn te vergroten dat houtwinning uitstekend is te combineren met de landschappelijke en recreatieve functie van bossen, heeft de AVIH een brochure over de toekomst van het bos breed verspreid onder boseigenaren, beheerders en beleidmakers. Het kappen van bomen is één, verjongen is twee. Verjonging hoort bij de natuurlijke cyclus van het bos en levert gezond nieuw bos op. Zolang voor eindvellingen geplante of natuurlijke verjonging terugkomt, leidt een verantwoorde en vakbekwame houtoogst zelfs tot meer vitale bossen. Bos is natuur, maar met een beetje gerichte aandacht voor de boomsoortensamenstelling, de oogstmomenten en de oogsthoeveelheden kan er meer hout worden geproduceerd zonder dat de aantrekkelijkheid voor mens en dier eronder lijdt. De vraag naar hout – ook Nederlands hout – wordt als gevolg van een groeiend milieubewustzijn steeds groter. Elke boom vertegenwoordigt naast een natuur- ook een economische waarde. Die waarde groeit en kan worden benut. Het kappen van bomen wordt meer en meer een noodzakelijke inkomstenbron voor boseigenaren. De Nederlandse bossen varen daar wel bij, omdat bij duurzaam beheer – dat is voorwaarde – er een goede balans is met biodiversiteit en recreatie. Op weg naar een bio based economy waarin duurzame oplossingen centraal staan, ondervinden hout en biomassa een herwaardering. Hout is ten slotte de enige hernieuwbare grondstof die bovendien CO2 neutraal is. Voor bouw, papier, chemie en energie biedt dat kansen. Het wordt belangrijk die waardering ook om te zetten in concrete Euro’s, daarbij in de gaten te houden dat het bosbeheer duurzaam blijft en dat het hout de meest optimale toepassing krijgt. Bos en hout zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder bos geen hout en zonder hout geen duurzaam bos. Met de brochure wil de vereniging bijdragen aan de herwaardering en herpositionering van het Nederlandse bos als producent van hout en biomassa. De kosten zijn exclusief BTW en verzendkosten.

Neem contact op met AVIH van AVIH via info@avih.nl.

Foto's

Klik op de foto's voor een vergroting.


Deze advertentie loopt van 17-02-2013 tot 31-03-2025.

Terug naar het overzicht van de advertenties


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.